Partner in de spotlight: Dennis Kerkhoven, voorzitter Gebiedscoöperatie Rivierenland (GCR)

Dennis Kerkhoven is ondernemer, bestuurder, investeerder en nationaal ambassadeur Alliantie Sustainable Development Goal (SDG). Daarnaast is Dennis ook actief in de Stuurgroep RES als voorzitter van de Gebiedscoöperatie Rivierenland (GCR). Dennis werkt vanuit al deze rollen aan de transitie van oude naar nieuwe economie, waarin de coöperatieve gedachte centraal staat. Hij zoekt naar echte verbindingen […]

RIVIERENLAND – Inwoners in gesprek over lokaal energiesysteem

Betaalbare energie voor iedereen Op maandagavond 15 januari kwamen vijf samenwerkende energiecoöperaties uit de regio Rivierenland samen in Rhenoy om met ruim 150 inwoners in gesprek te gaan over de ambitie om een nieuw energiesysteem te creëren. De coöperaties willen de energievoorziening in eigen hand nemen, daardoor minder afhankelijk worden van de -vaak grillige- energiemarkt […]

Livinglab Rivierenland Circulair gelanceerd

  Voor onze regio is het Livinglab Rivierenland Circulair gelanceerd. Dit platform vormt een netwerk van publieke en private partijen die actief werken aan een circulaire economie. Waarin afval niet meer bestaat en grondstoffen weer worden ingezet in de keten. Partijen met vragen, ideeën en kennis zijn welkom om zich bij het netwerk aan te sluiten en […]

Stuurgroep RES praat over werken volgens de principes van de wereld van B

  Op 21 september kwam de stuurgroep samen met de collega wethouders van ruimte, wonen en economische zaken om te praten over een toekomstbestendig energievoorziening. Er werd met elkaar geoefend in het denken vanuit de principes van de Wereld van B. De wereld van B ontleent zijn naam aan het inzicht dat je de overgang […]

Ondernemers klem door netcongestie, uitblijven alternatieven en verhogen belasting op gas

Het MKB (midden en kleinbedrijf) ondersteunt de ambitieuze klimaatdoelen van het kabinet. Van bakkers en slagers, retailers, garages, bouwbedrijven en de maakbedrijven in o.a. papier, glas, metaal, kunststof, voeding, keramiek en chemie zijn druk bezig met investeringen in de verduurzaming of hebben plannen klaar staan. Omdat zij hun gasverbruik wel willen verlagen, maar niet altijd […]

S-TEC Bedrijvenloket, het Energie Expertteam Rivierenland gaat aan de slag

De regie nemen over het energiegebruik van je bedrijf wordt steeds belangrijker. De toenemende kosten van energie vormen een steeds grotere last op de financiële balans. Daarnaast is een betrouwbare energievoorziening in de toekomst niet meer vanzelfsprekend. Het maken van een goed energieplan voor korte en lange termijn is voor veel bedrijven een noodzakelijke investering. […]

Innovatieversneller Rivierenland kans voor innovatieve ondernemers!

RES FruitDelta Rivierenland is op zoek naar start-ups, burgercoöperaties, innovatieve MKB-bedrijven en familiebedrijven die werken aan duurzame innovaties die bijdragen aan een schone, duurzame en gezonde leefomgeving én serieus willen groeien.  Na een succesvolle eerste editie van de Innovatieversneller Rivierenland kunnen startende ondernemingen en mkb die zich bezighouden met thema’s op het gebied van duurzaamheid […]

Minister Jetten laat zich inspireren in Rivierenland

Klimaatminister Rob Jetten bezocht maandag 23 januari het Smart Technology Experience Centre (S-TEC) in Tiel als inspirerend voorbeeld voor veel regio’s. S-TEC draagt bij aan de realisatie van meer energie neutrale huizen en gebouwen in Rivierenland door samen belemmeringen aan te pakken én daarbij genoeg vakkrachten opleiden die in de regio aan de slag gaan […]

Er leiden meerdere wegen naar het anders verwarmen van onze woningen

Nederland streeft ernaar om in 2050 geen aardgas meer voor het koken en verwarmen van  onze woningen te gebruiken. Dat vraagt om een grote omschakeling in ons energiesysteem en aanpassingen in elke woning en ander gebouw in Nederland. Een mega operatie, waarvoor inwoners deels zelf verantwoordelijk zijn, deels de gemeenten aan zet zijn en sommige […]

Resultaten Innovatieversneller Rivierenland in de etalage

De Innovatieversneller Rivierenland is een versnellingsprogramma, gericht op burgercoöperaties, MKB-bedrijven en familiebedrijven die werken aan duurzame innovaties, waarvan het product of de dienst zich nog in de ontwikkelingsfase bevindt. De eerste editie van dit programma werd op 3 november afgerond. Tijdens een zogenaamde ‘showcase day’ presenteerde de deelnemers de behaalde resultaten in het Groene Huis […]

Op weg naar energienetwerken op Tielse bedrijventerreinen

Samen duurzame energie opwekken én gebruiken Voor de RES-krant van oktober 2022 spraken we met Henk Pronk, bestuurslid van Ondernemers Coöperatie Tiel (OCT). Henk vertelde over energie opwekken op bedrijfsdaken en dat samen  duurzame energie opwekken én gebruiken de volgende stap is. En die stappen worden nu gezet op de Tielse bedrijventerreinen. OCT heeft na […]

Nieuw laadpleinconcept voor duurzame dijkverzwaring

Hoe dichter aanbod en gebruik van energie bij elkaar liggen, hoe minder energie er getransporteerd hoeft te worden. En elektrisch oplaadbare graafmachines waarmee de dijkverzwaring van de Waaldijk vrij van stikstof, motorlawaai en stank worden uitgevoerd. Dat is het idee achter het laadplein van Betuwewind op het Avri terrein. De dijkversteviging van de Waaldijk tussen […]