RIVIERENLAND – Inwoners in gesprek over lokaal energiesysteem

Betaalbare energie voor iedereen

Op maandagavond 15 januari kwamen vijf samenwerkende energiecoöperaties uit de regio Rivierenland samen in Rhenoy om met ruim 150 inwoners in gesprek te gaan over de ambitie om een nieuw energiesysteem te creëren. De coöperaties willen de energievoorziening in eigen hand nemen, daardoor minder afhankelijk worden van de -vaak grillige- energiemarkt en grote energiemaatschappijen, met als doel: betaalbare energie voor alle inwoners in de regio.

Verschillende energiecoöperaties in Nederland zetten zich samen met hun leden al geruime tijd in voor dat nieuwe energiesysteem. Dat doen ze binnen het zo genoemde project ‘Local4Local’, dat gesteund wordt door de overheid. Die ziet ook mogelijkheden voor de toekomst. Rivierenland is binnen het Local4Local-project een van de koplopers. In onze regio nemen vijf coöperaties gezamenlijk deel. Het gaat hier om de coöperaties Betuwewind, Duurzaam West Betuwe, eCoBuren, Vrijstad Energie en Midden Betuwe.

Samenwerking met energieleverancier ‘om’

Om een nieuw energiesysteem te realiseren, is het van belang om samen te werken met een coöperatieve energieleverancier. Dat is ‘om | nieuwe energie’ geworden. Aan deze partner leveren de energiecoöperaties de stroom die ze met hun eigen lokale projecten opwekken. Denk aan de molens van Betuwewind en alle collectieve zonnedaken.

Samenwerken daar draait het om. En daar is wel wat voor nodig. Lokale projecten die stroom opwekken, inwoners die willen mee-investeren en mensen en bedrijven die stroom afnemen. ‘Maar’, geeft Gerlach Velthoven, directeur van Betuwewind en een van de kartrekkers van dit project aan, ‘als we dat voor elkaar krijgen, dan hebben we ook wel wat bereikt; een eerlijk energiesysteem voor iedereen in Rivierenland. We hebben het dan al snel over 100.000 huishoudens. Voorlopig moet er nog heel wat gebeuren voordat het zover is, want zo’n nieuw energiesysteem opzetten is behoorlijk complex. Er wordt rekening gehouden met een looptijd van drie jaar. Daarvan is nu één jaar verstreken.’

Groene, goedkope stroom

Duurzaam opgewekte energie is het goedkoopst op het moment dat de zon schijnt en/of er veel wind is. Als we vooral op de piekmomenten, bijvoorbeeld midden op een zonnige dag, huishoudelijke apparaten aanzetten en de auto opladen is er een goede afstemming van vraag en aanbod. Klanten van om | nieuwe energie profiteren ervan als ze hier rekening mee houden. Inwoners die hun steentje bij willen dragen aan het gemeenschappelijke belang kunnen vanaf september 2024 een nieuw contract afsluiten waarbij een maximumtarief geldt.

Achteraf krijgen klanten dan een korting op dit tarief. Deze korting is afhankelijk van de mate waarin klanten duurzaam opgewekte (zon, wind) stroom hebben afgenomen wanneer deze is opgewekt. Op die momenten levert om namelijk de groene en goedkope stroom uit eigen, lokale opwekprojecten en is er minder grijze en dure stroom nodig die elders moet worden ingekocht. Door met z’n allen ‘om’ te gaan en door het aanpassen van ons gedrag kunnen we dus geld en energie besparen!

Samen naar een nieuw systeem

Om dit nieuwe energiesysteem voor elkaar te krijgen, is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners meedoen. Hoe meer mensen gelijktijdig stroom gebruiken op het moment van opwek, hoe lager de energiekosten. Dat stimuleert nog meer ‘slim, energiezuinig’ gedrag.

‘Kortom’ beaamt ook André Dippell, directeur van om | nieuwe energie, ‘er zijn veel uitdagingen, en mensen hebben veel vragen. Het blijft dan ook niet bij deze ene bijeenkomst in Rhenoy. In het komende jaar volgen er meer.

Deel dit bericht: