Minder CO2-uitstoot in 2030

In 2030 willen we 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord en het Gelders Energie Akkoord. Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en volksvertegenwoordigers zoeken we naar mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Dat houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom maken we onze plannen als regio, met een Regionale Energiestrategie (RES).

Hoe maken we de RES?

Samen mogelijkheden onderzoeken en plannen maken

Regionale raadsbijeenkomst RES

Wie doet mee?

Overheden, inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers doen mee

Meedoen

Iedereen kan mee denken en mee praten. Wat merkt u als inwoner van de RES?

Onze opgave, ambitie en toekomst

Nederland heeft het Klimaatakkoord van 2019 ondertekend. Dat betekent dat we in 2030 49% minder CO2 moeten uitstoten dan in 1990. In 2050 moet Nederland helemaal CO2-neutraal zijn. We zijn in de regio Rivierenland in 2018 al begonnen met het voorbereiden van de Regionale Energiestrategie (RES). In het Klimaatakkoord staan de voorwaarden voor de inhoud van een RES. Daarbij kunnen regio’s grotendeels zelf bepalen hoe en met wie ze tot een RES gaan komen. Onze opgave, ambitie en toekomst:

  • 49% CO2-reductie ten opzichte van 1990 volgens het Klimaatakkoord
  • 55% CO2-reductie volgens het Gelders Energie Akkoord 
  • 100% CO2-reductie, dus energieneutraal in 2050

Energieregio
Rivierenland

Gemeenten

Buren
Culemborg
Maasdriel
Neder-Betuwe

West Betuwe
West Maas en Waal
Zaltbommel
Tiel