Partner in de spotlight: Dennis Kerkhoven, voorzitter Gebiedscoöperatie Rivierenland (GCR)

Dennis Kerkhoven is ondernemer, bestuurder, investeerder en nationaal ambassadeur Alliantie Sustainable Development Goal (SDG). Daarnaast is Dennis ook actief in de Stuurgroep RES als voorzitter van de Gebiedscoöperatie Rivierenland (GCR). Dennis werkt vanuit al deze rollen aan de transitie van oude naar nieuwe economie, waarin de coöperatieve gedachte centraal staat. Hij zoekt naar echte verbindingen en nieuwe manieren om als overheid, bedrijfsleven en inwoner samen te werken, samen te investeren. Vragen waar Dennis graag een antwoord op zoekt zijn: hoe ga je leren met elkaar? Een brede welvaart creëren? Dennis ziet ‘blended finance’, nieuwe spelregels, een gebiedsgerichte aanpak en het benutten van de kracht van onderop als belangrijke randvoorwaarden om de transitie succesvol te maken.

Blended finance

Blended finance is doelgerichte en effect beogende gemengde financiering door publieke en private partijen en de gemeenschap, waarbij (een deel van) het eigendom en de sturing op het energiesysteem in handen komt van de gemeenschap, de overheid én private partijen. Dennis: “Dit betekent dat je vanuit verschillende commerciële en niet-commerciële partijen geld bij elkaar durft te leggen, voor het gezamenlijke doel. Een voorbeeld hiervan zijn windparken die voor 50% in lokale handen van energiecoöperaties zijn en voor 50% in commerciële handen. Zo komt een deel van de winst terecht in een fonds, waarmee geïnvesteerd kan worden in duurzame initiatieven in de regio.”

Nieuwe samenwerking, nieuwe spelregels

Daarnaast is de inbreng van Dennis in de Stuurgroep altijd gericht op het inrichten van de nieuwe ‘spelregels’ met elkaar. Dennis: “een nieuwe manier van samenwerken, vraagt om een nieuwe werkwijze. Vooral op regio niveau maakt samenwerken veel kans, omdat er sprake is van gemeenschapszin en van een gedeelde omgeving en context. Thema’s als woon- en leefklimaat, arbeidsmarkt, klimaatadaptatie, biodiversiteit en de energietransitie zijn bovendien zo complex, gemeentegrens overstijgend en niet los van elkaar te zien; daarin moet je samen optrekken. Voorwaarde hiervoor is dat je over de muren van je eigen organisatie en over de eigen belangen heen durft te kijken. Onderling vertrouwen opbouwen is cruciaal.”

Gebiedsgerichte aanpak

“Een veerkrachtige regio en nieuwe economie realiseren we alleen als we vraagstukken in samenhang bekijken. Met een gebiedsagenda gericht op brede welvaart, economische ontwikkeling, klimaat, energietransitie, gezondheid, voedsel, biodiversiteit, mobiliteit en wonen. Samen inventariseer je waar de kansen liggen. Vervolgens bekijk je met een Regionale Investeringsagenda hoe je met het rendement van het één, de financiële risico’s kan wegnemen bij andere partijen”, legt Dennis uit. “Dat is wat we doen met de FruitDelta Gebiedsagenda. ‘We’ zijn de 5 O’s: overheid, ondernemers, ondernemende inwoners, onderwijs/onderzoek en overige organisaties. Geen van deze partijen kan de complexe opgaven, alleen oplossen. De Gebiedsagenda is een al doende lerende samenwerking; het nieuwe verhaal van Rivierenland schrijven door te doen en daarvan te leren. En het mooie is dat door sturing op meervoudige concrete waarde er besparing van de kosten ontstaat.”

De Kracht van Onderop

Tot slot gelooft Dennis heilig in de kracht van onderop. “Mensen willen grip en regie op hun eigen leven en leefomgeving. We hebben elkaars kennis, kunde en middelen nodig om elkaar te versterken. Geef ruimte en vertrouwen om gelijkwaardig; overheid, bedrijfsleven, organisaties en ondernemende inwoners aan het stuur te zitten van de energietransitie”, aldus Dennis. “Laten we samenwerken als gemeenschappen en kijken wat en hoe het werkt.”

Meer lezen over de visie van Dennis over de gebiedsagenda? Lees dan ook dit interview.

Deel dit bericht: