S-TEC Bedrijvenloket, het Energie Expertteam Rivierenland gaat aan de slag

Nabor Fotografie

De regie nemen over het energiegebruik van je bedrijf wordt steeds belangrijker. De toenemende kosten van energie vormen een steeds grotere last op de financiële balans. Daarnaast is een betrouwbare energievoorziening in de toekomst niet meer vanzelfsprekend. Het maken van een goed energieplan voor korte en lange termijn is voor veel bedrijven een noodzakelijke investering.

Op dit moment zijn er al veel ondernemers die vragen hebben. Zij kunnen terecht bij diverse lokale initiatieven en bij adviseurs en installatiebureaus. De kennis over bedrijven, gebouwen en energie is specialistisch. Het helpt om hier regionaal samen te werken.

In april 2023 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland positief besloten over een subsidie van 150.000 euro. Hierdoor kunnen we de energietransitie versnellen in de regio Rivierenland. Het gaat de ondernemers helpen bij het verduurzamen van hun bedrijfspand en het besparen op energiekosten.

Met de subsidie kunnen we een bedrijvenloket opzetten dat ondernemers helpt bij het maken van een energieplan. Dit Energie Expertteam gaat zorgen voor meer slagkracht. Dit wordt een steunpunt van en voor ondernemers. Het is een initiatief van VNO-NCW en Energie Samen Rivierenland en wordt ondergebracht bij S-TEC.

Een pool van geselecteerde adviseurs geeft advies aan individuele bedrijven, maar ook aan collectieven. Denk bij een collectief aan een bedrijventerrein waar de ondernemers gezamenlijk afspraken maken over het duurzaam opwekken van elektriciteit en het zelf gebruiken. Hierdoor zijn zij minder afhankelijk van de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Denk ook aan subsidiepotjes en wat investeringen gaan opleveren. Bedrijven kunnen hier terecht voor advies over hun energieplan.

S-TEC Bedrijvenloket is een zichtbare plek, steunpunt en netwerk van en voor ondernemers die aan de slag willen met de energietransitie in de regio Rivierenland. Nieuwsgierig? Meer informatie en contactgegevens staan op  https://stecrivierenland.nl/bedrijven/

 

Deel dit bericht: