Nieuw laadpleinconcept voor duurzame dijkverzwaring

Hoe dichter aanbod en gebruik van energie bij elkaar liggen, hoe minder energie er getransporteerd hoeft te worden. En elektrisch oplaadbare graafmachines waarmee de dijkverzwaring van de Waaldijk vrij van stikstof, motorlawaai en stank worden uitgevoerd. Dat is het idee achter het laadplein van Betuwewind op het Avri terrein. De dijkversteviging van de Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg krijgt met dit acculaadplein de komende 3 jaar een groene basis. 40 graafmachines, kranen en vrachtwagens werken straks op accu’s, die met de stroom van de windmolens worden opgeladen.

Het groene graafmachine-wagenpark, als ook het laadplein waren 17 september tijdens de open energiedag voor het eerst te bekijken. Onder de naam bouwcombinatie Mekante Diek (een samenwerking van Dura Vermeer, Ploegam en Van Oord) wordt vanaf 2023 gestart met de uitvoering van de dijkversterking. De bedrijven nemen hiermee een voortrekkersrol in het gebruik van lokaal opgewekte duurzame energie.

 

Op de foto (vrnl):  Jan Jacob van Dijk (voorzitter Betuwewind), Joke van Vrouwerff (wethouder duurzaamheid West Betuwe) en Gerlach Velthoven.

Deel dit bericht: