Stuurgroep RES praat over werken volgens de principes van de wereld van B

 

Op 21 september kwam de stuurgroep samen met de collega wethouders van ruimte, wonen en economische zaken om te praten over een toekomstbestendig energievoorziening. Er werd met elkaar geoefend in het denken vanuit de principes van de Wereld van B.
De wereld van B ontleent zijn naam aan het inzicht dat je de overgang van de wereld van vandaag (A) naar de wereld van morgen (B) alleen kunt maken volgens de principes van de wereld van morgen, dus van B.

Van A naar B volgens de principes van B

In het hier en nu proberen we de duurzame energie uit heel veel decentrale bronnen (B) te sturen via de principes van fossiele energie uit een paar centrale bronnen (A). Daar schuurt het.

Door anders te kijken ontstaat er ruimte voor andere oplossingen, andere keuzes, andere mogelijkheden

Via het platform De wereld van B proberen we beter te begrijpen wat decentrale, duurzame energie vraagt. Welke principes liggen daaraan ten grondslag? Pas dan kunnen we handelen naar die principes. Zodat we niet langer van A naar B gaan volgens de principes van A, maar volgens die van B.
Omdat ons energiesysteem slechts één invalshoek voor inrichting (en impact) van een gebied is waren ook de wethouders ruimte, wonen en economische zaken uitgenodigd. Vanuit het nationaal platform RES namen deskundigen Ruud Schuurs en Arjen Zuiderduijn aanwezig om ons meer te leren over de principes die voortvloeien uit denken vanuit de wereld van B.

Principes:

  1. Alles draait om toegang tot energie
  2. Lokaal eigenaarschap en samenwerking. De energievoorziening gaat van centraal naar
    Vraag en aanbod worden zoveel mogelijk bij elkaar gebracht.
  3. Alles draagt bij aan balans. Zon en wind leveren lokaal steeds meer energie. Maar de zon schijnt soms fel of juist niet. Ook waait het niet altijd. Toch hebben wij 24/7 stroom nodig. Het is dan zaak om naar balans te zoeken. Dat doen we lokaal, direct bij de bron. Alles in het lokale netwerk draagt bij aan die balans.
  4. Het energienet is gedistribueerd. Doordat duurzame, decentrale energie overal aanwezig is, gebeurt alles óveral. Het energienet is niet langer als een brede snelweg die via provinciale en gemeentelijke wegen naar de wijk en je huis leidt, maar oogt eerder als een netwerk van heel veel kleine en grote wegen met vertakkingen die op punten samenkomen.
  5. Maatschappelijke veerkracht. Vroeger kwam energie uit kolen- en gascentrales op industrieterreinen die we niet direct zagen. Zonneparken en windmolens zijn veel meer zichtbaar in het landschap. Duurzame energie integreert met de lokale leefomgeving. Daarbij onderzoeken we samen hoe we verschillende functies en opgaven zoals woningbouw en landbouw handig kunnen combineren.

Vragen waarmee geoefend werd waren onder andere: Welke eisen stelt realisatie (en het samenspel met andere oplossingen) aan de samenwerking tussen stakeholders? Welke nieuwe perspectieven openen zich? Verruimt dit het handelingsperspectief? Hoe? Welke drempels ervaar je? Hoe kun je de regie organiseren? Wat betekent denken vanuit B voor de wijze waarop u plannen bestuurlijk en ambtelijk voorbereid?

Het werd een intensief en animerend gesprek waaruit blijkt dat denken vanuit B nog niet zo eenvoudig is. Als gespreksthema wordt het daarom zeker vervolgt.

Deel dit bericht: