Zonnepanelen op schooldaken via Schooldakrevolutie

Zonnepanelen installeren op alle geschikte, maar nog lege schooldaken in Rivierenland. Daar gaan RES Rivierenland, de gemeenten Tiel, Culemborg, West Maas en Waal en Stichting Schooldakrevolutie zich voor inzetten. Schooldakrevolutie enthousiasmeert scholen om over te stappen op zonne-energie en biedt schoolbesturen passende begeleiding. Ruim 40 scholen kunnen meedoen aan dit programma voor begeleiding en ondersteuning. […]

Innovatieversneller Rivierenland van start

Ben jij een burgercoöperatie, innovatieve MKB-bedrijf of familiebedrijf? En werk je aan duurzame innovaties, waarvan het product of de dienst zich nog in de ontwikkelingsfase bevindt?  De innovatieversneller Rivierenland is erop gericht om ontwikkeling van duurzame innovaties te ondersteunen en zo te versnellen. Dit is wat de innovatieversneller jou biedt In een programma van drie […]

Grenzen aan groei: hoe past al die duurzame energie op het elektriciteitsnet?

onderstation Dodewaard

“Als je een windmolen neerzet, dan moet die stekker ook ergens in het stopcontact”, aldus Pieter van der Ploeg van netbeheerder Liander. Het klinkt eenvoudig. Maar over die capaciteit is veel te doen: de grenzen komen in zicht. Hoe zit dat precies? Liander is niet voor niets partner van RES Rivierenland. Van der Ploeg: “Alles […]

Terug voor warmte… van regio naar gemeente

Onderdeel van de RES is de Regionale Structuur Warmte (RSW). In de RSW staat met welke duurzame warmtebronnen in de regio we aan onze warmtevraag kunnen voldoen. Hoe die warmte vervolgens bij onze huizen komt, staat in de Transitievisie Warmte. Daarmee gaan we juist weer terug van de regio naar de gemeenten. Ontdek meer over […]

Gelderse windenergie na uitspraak Raad van State

Windturbine

Op 30 juni jl. deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak rond Windpark Delfzijl Zuid. De Raad oordeelde dat eerst nieuwe milieunormen nodig zijn voordat windparken mogen worden gebouwd of uitgebreid. Het gaat dan bijvoorbeeld over normen voor geluidsoverlast. De uitspraak geldt voor alle windparken waarvoor nog geen onherroepelijke vergunning is afgegeven. […]

Terugblik workshop Lokale regie op wind- en zonneparken

Eigenaarschap en euro’s voor de omgeving   Overstappen op lokale, duurzame energie doen we door samen te leren, te proberen en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Op 9 juni organiseerden we daarom een online workshop rondom het thema financiële participatie. De workshop bestond uit twee delen. Eerst gaf de directeur van Energie Samen Rivierenland/Betuwewind […]

Zon op De Molenkampen: drijvend zonnepark

Beeld uit de video over de Molenkampen

Op 21 september heeft de gemeenteraad van Buren groen licht gegeven voor de realisatie van een drijvend zonnepark. Deze komt op de plas De Molenkampen in Beusichem. Lees meer over dit initiatief. K3 Delta uit Andelst wint momenteel zand bij de plas. Als de zandwinning stopt, wordt het Molenkampengebied getransformeerd tot natuurgebied. Het wordt aangesloten […]

Rivierenland schakelt over op duurzame energie met 1,2 TWh duurzame opwek in 2030

cover RES-document

Regio FruitDelta Rivierenland zet in totaal in op 191 hectare zon op dak, 249 hectare aan zonnevelden en 49 windturbines in 2030. Dit is te lezen in onze RES 1.0, het resultaat van een twee jaar durende verkenning van mogelijkheden door inwoners samen met de acht regiogemeenten, provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Greenport Gelderland, Samenwerkende Woningcorporaties […]

Magazine Onze Toekomst brengt energietransitie tot leven

Voorkant online magazine Onze Toekomst van NPRES

Het online magazine Onze Toekomst van NPRES laat de energietransitie en de RES tot leven komen via persoonlijke portretten en verhalen. Verhalen die gevoel en inzicht geven in hoe mensen kijken naar de energietransitie, wat het belang ervan is, wie er aan werken en bij betrokken zijn, welke belangen er meespelen en welke dilemma’s dat […]

Uitslag enquête: lokaal duurzame energie opwekken leeft in Rivierenland

Infographic uitslag enquete

Lokaal duurzame energie opwekken is een onderwerp dat leeft in Rivierenland. Dat blijkt uit de resultaten van de Swipocratie enquête van RES Rivierenland, die vandaag bekend werden. Een ruime meerderheid van de inwoners van Rivierenland vindt het belangrijk dat er wordt gewerkt aan het opwekken van duurzame energie in de regio. Daarbij hebben windmolens langs […]

Hoe zit het met waterkracht, waterstof en kernenergie?

Loswal Ochten

2.350 inwoners gaven in januari en februari 2021 hun mening over de opwek van duurzame energie in Rivierenland via Swipocratie. Aan het einde van de enquête werd inwoners de gelegenheid geboden om aanvullende opmerkingen of vragen mee te geven. Ruim 500 mensen maakten gebruik van deze mogelijkheid. Thema’s in de ontvangen opmerkingen zijn: Windmolens en […]