Gelderse windenergie na uitspraak Raad van State

Op 30 juni jl. deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak rond Windpark Delfzijl Zuid. De Raad oordeelde dat eerst nieuwe milieunormen nodig zijn voordat windparken mogen worden gebouwd of uitgebreid. Het gaat dan bijvoorbeeld over normen voor geluidsoverlast. De uitspraak geldt voor alle windparken waarvoor nog geen onherroepelijke vergunning is afgegeven.

Vertraging dreigt door de uitspraak. Het kabinet moet namelijk eerst onderzoek doen en een nieuwe milieubeoordeling uitwerken, voordat windprojecten doorgang kunnen vinden. Dit proces gaat naar verwachting zeker 1,5-2 jaar duren.

De Raad van State liet wel ruimte voor een alternatief. In Delfzijl mag de gemeente ook zelf nieuwe normen stellen die specifiek gericht zijn op de eigen situatie, mits goed onderbouwd.

Ook andere gemeenten gaan zelf actief aan de slag met het bepalen van de eigen normen. Provincie Gelderland stimuleert die ondernemende houding van gemeenten. Al snel na de uitspraak heeft zij de Community of Practice ‘Café Delfzijl’ opgezet, een mailgroep waarin kennis en ervaringen rond de uitspraak worden gedeeld. Op dit moment werkt de provincie aan verdere inhoudelijke en juridische ondersteuning voor haar gemeenten om te voorkomen dat windprojecten onnodig vertraging ondervinden.

Voor meer informatie: Eric Veltink e.veltink@gelderland.nl

Deel dit bericht: