Zon op De Molenkampen: drijvend zonnepark

Beeld uit de video over de Molenkampen
Beeld uit de video over De Molenkampen (ecoburen.nl/site/molenkampen)

Op 21 september heeft de gemeenteraad van Buren groen licht gegeven voor de realisatie van een drijvend zonnepark. Deze komt op de plas De Molenkampen in Beusichem. Lees meer over dit initiatief.

K3 Delta uit Andelst wint momenteel zand bij de plas. Als de zandwinning stopt, wordt het Molenkampengebied getransformeerd tot natuurgebied. Het wordt aangesloten op het ernaast gelegen natuurgebied De Regulieren. In De Molenkampen komen wandelpaden en rustpunten, zo kunnen bezoekers genieten van alle flora en fauna.

Zonnepark in eigendom van omwonenden en ondernemers

K3 Delta heeft ook het initiatief genomen om de ontwikkeling van het gebied te combineren met de realisatie van een drijvend zonnepark. Energiecoöperatie eCoBuren is enthousiast over dit initiatief. Zeker omdat het streven is het park in eigendom te geven aan omwonenden en ondernemers, in eerste instantie uit de kernen Beusichem, Zoelmond en Asch.

Initiatief goed ontvangen

Suggesties en wensen voor de verdere ontwikkeling van het park en de inpassing daarvan in het natuurgebied worden waar mogelijk meegenomen. Tijdens de online bijeenkomst in mei en de inloopmiddag op het terrein, zijn de initiatiefnemers en omwonenden met elkaar in gesprek gegaan. Er is geluisterd naar elkaars drijfveren en standpunten.

Volgens eCoBuren is  het initiatief goed ontvangen. Dit geeft de organisatie de energie om voortvarend verder te gaan, onder andere met het in kaart brengen van de participatiewensen van de omgeving.

Wilt u meer weten over dit project?

Kijk op de website van energiecoöperatie eCoBuren. Hier vindt u het meest actuele nieuws. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar info@ecoburen.nl

Deel dit bericht: