Zonnepanelen op schooldaken via Schooldakrevolutie

Zonnepanelen installeren op alle geschikte, maar nog lege schooldaken in Rivierenland. Daar gaan RES Rivierenland, de gemeenten Tiel, Culemborg, West Maas en Waal en Stichting Schooldakrevolutie zich voor inzetten. Schooldakrevolutie enthousiasmeert scholen om over te stappen op zonne-energie en biedt schoolbesturen passende begeleiding. Ruim 40 scholen kunnen meedoen aan dit programma voor begeleiding en ondersteuning.

Een schooldakcoach biedt hulp en begeleiding

Met de installatie van zonnepanelen stoten scholen minder CO2 uit en kan ieder kind profiteren van duurzaam opgewekte energie. Veel scholen en schoolbesturen vinden een duurzame school belangrijk, maar komen daar naast al hun onderwijstaken niet aan toe. Daarom krijgen zij nu hulp.
Een schooldakcoach van Schooldakrevolutie benadert de komende maanden schoolbesturen voor basis- en middelbaar onderwijs in de gemeenten Tiel, Culemborg en West Maas en Waal. De coach brengt de mogelijkheden voor zonnepanelen op het schooldak in kaart, identificeert kansen en lost problemen op die een succesvolle installatie in de weg staan. Schoolbesturen kunnen rekenen op begeleiding en ondersteuning tot en met de aanschaf van een zonne-installatie.

Over Stichting Schooldakrevolutie

Zonnepanelen op schooldaken hebben een grote educatieve waarde: het laat leerlingen zien wat je kunt doen om klimaatverandering tegen te gaan. Stichting Schooldakrevolutie gaat voor een Nederland waarin alle kinderen leren op én over zonne-energie.  De stichting streeft ernaar dat alle schooldaken in 2030 zonnepanelen hebben.

Deel dit bericht: