Op weg naar Concept RES en RES 1.0

Regionale raadsbijeenkomst RES

Op 27 januari 2020 vond de vierde regionale raadsbijeenkomst over de Regionale Energiestrategie (RES) plaats. Zo’n 100 raads-, college-, staten-, stuurgroep- en AB-leden meldden zich aan voor deze avond. Het was onderdeel van het proces dat doorlopen zal worden voor de concept-RES en de RES 1.0. Samen zijn wij op weg naar een halvering van […]

Bijeenkomst Samenwerkingsagenda RES

Bijeenkomst Samenwerkingsagenda RES Rivierenland

De Regionale Energiestrategie in Rivierenland gaat verder dan samen plannen maken. In een bijeenkomst over de Samenwerkingsagenda op 22 november 2019 zetten de RES-partners concrete stappen van plannen naar uitvoering. Verbinding met andere thema’s De energietransitie is een brede en integrale opgave. In de RES staan duurzame elektriciteit en warmte centraal, maar deze onderwerpen kunnen […]

Nieuwe landkaart met Rivierenlands cultuurlandschap ter ondersteuning ontwikkeling Regionale energiestrategie

Op 28 oktober 2019 ontving Joost Reus, voorzitter van de stuurgroep Regionale Energiestrategie (RES) FruitDelta Rivierenland, de eerste landkaart met daarop de cultuurhistorische kenmerken en karakteristieken van het Rivierenlandse landschap. De kaart is bedoeld ter ondersteuning van de regio om bij het opstellen van een RES rekening te houden met deze aspecten. De Rijksdienst voor […]

Rol van de gemeenteraden in de Regionale Energiestrategie centraal

In 2021 moeten wij een Regionale Energiestrategie (RES) opleveren. Dat moeten wij samendoen en er komt veel bij kijken. Tijdens de regionale raadsbijeenkomst van 25 september 2019 zoomden wij in op de rol van de raden in de RES. Dat deden wij in een levendige, DWDD-achtige setting. Er was veel gelegenheid om met elkaar en […]

Een duurzaam Rivierenland: project ‘Zon op Bedrijfsdaken’ voor ondernemers

Binnen Rivierenland werken talloze partijen samen om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat we over ca. 30 jaar net zoveel energie moeten opwekken als dat we verbruiken. Eén van de manieren om dat te doen is het plaatsen van zonnepanelen op daken. Het collectieve project ‘Zon op Bedrijfsdaken’ van Ondernemers Coöperatie Tiel (OCT) en de […]

Eerste paal windmolenpark van Betuwewind in Geldermalsen de grond in

Een klimaatneutraal Rivierenland in 2050, daaraan werken veel partijen samen in de regio FruitDelta Rivierenland. Volgens het Klimaatakkoord moet de CO2-reductie in 2030 al 49% zijn (t.o.v. 1990). Wij zijn samen begonnen met de voorbereiding van een regionale energiestrategie. Maar ook zijn er al veel mooie initiatieven gestart. Zoals de windmolenparken van Betuwewind. Van het […]

Rivierenland loopt voorop met ontwikkeling Regionale Energie Strategie 

In Nederland zijn de klimaatafspraken die meerdere landen in Parijs hebben afgesproken, uitgewerkt in het Klimaatakkoord. Deze is op hoofdlijnen nog voor de zomer gereed en richt zich op een CO2-reductie van 49% in 2030 (t.o.v. 1990). In 2050 moet Nederland helemaal CO2-neutraal zijn. In Rivierenland zijn al veel partijen bij elkaar gebracht en is […]

Fruitdelta Rivierenland op volle kracht vooruit naar een energieneutraal 2050

Regio FruitDelta Rivierenland gaf op woensdagavond 7 februari het startschot voor een Regionale Energiestrategie voor de regio Rivierenland. Hiermee gaan verschillende organisaties in de regio met elkaar aan de slag om in 2050 energieneutraal te zijn. Belofte klimaatakkoord: energieneutraal in 2050 In april 2016 tekende Nederland het klimaatakkoord in Parijs. Daarmee deed ons land de […]