Bijeenkomst Samenwerkingsagenda RES

De Regionale Energiestrategie in Rivierenland gaat verder dan samen plannen maken. In een bijeenkomst over de Samenwerkingsagenda op 22 november 2019 zetten de RES-partners concrete stappen van plannen naar uitvoering.

Verbinding met andere thema’s

De energietransitie is een brede en integrale opgave. In de RES staan duurzame elektriciteit en warmte centraal, maar deze onderwerpen kunnen niet los worden gezien van andere thema’s. Wat betekent de energietransitie bijvoorbeeld voor de arbeidsmarkt en de vraag om technisch personeel? Hoe zorgen we ervoor dat de opbrengsten van windparken ten goede komen aan het gebied? Hoe werken we slim samen met partners, maar ook met inwoners om de doelen te halen? Kortom: wat doen we om uitvoering te geven aan de ambities en de opgave?

Afspraken over vervolgstappen

Op 22 november kwamen de partners in het RES-netwerk hierover bijeen op het GeoFort in Herwijnen. Zij maakten voor een aantal onderwerpen die nu al kunnen worden opgepakt in de vorm van zogenaamde ‘handshakes’ afspraken over gezamenlijke vervolgstappen. Bovendien is afgesproken ook de complexe vraagstukken van de toekomst zoveel mogelijk gezamenlijk te gaan oppakken.

Deel dit bericht: