Fruitdelta Rivierenland op volle kracht vooruit naar een energieneutraal 2050

Regio FruitDelta Rivierenland gaf op woensdagavond 7 februari het startschot voor een Regionale Energiestrategie voor de regio Rivierenland. Hiermee gaan verschillende organisaties in de regio met elkaar aan de slag om in 2050 energieneutraal te zijn.

Belofte klimaatakkoord: energieneutraal in 2050

In april 2016 tekende Nederland het klimaatakkoord in Parijs. Daarmee deed ons land de belofte om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat lijkt ver weg, maar vraagt nu al om keuzes. Niet alleen op landelijk niveau, ook regionaal en lokaal moeten we vaart maken en op volle kracht vooruit. Rivierenland is één van de regio’s die een Regionale Energiestrategie opstelt. Hierin brengen wij de kansen voor onze regio in beeld om in 2050 onze eigen energiebehoefte duurzaam op te wekken.

Waarom een Regionale Energiestrategie?

Met een Regionale Energiestrategie worden opgaven, trends, consequenties en keuzes inzichtelijk gemaakt en vertaald naar projecten en samenwerkingsverbanden. Partijen in de regio kunnen elkaar helpen de bakens te verzetten door over de grenzen van hun grondgebied/organisatie heen te kijken. Samen kunnen zij investeren, innovatieve ideeën de ruimte geven en taken onderling verdelen op basis van kennis en kunde. Zo gaan we efficiënt om met beschikbare personele capaciteit, financiële middelen én ruimte om zowel individuele als gebiedsgerichte ambities te realiseren.

Optimisme en samenwerking nodig voor een grote opgave

Tijdens de drukbezochte startbijeenkomst van FruitDelta Rivierenland bij Waterschap Rivierenland gaven de partijen het startsein voor een Regionale Energiestrategie. Avondvoorzitter Charles Groenhuijsen (foto boven) nam de aanwezigen mee in zijn positieve verhaal: het staat er zoveel beter voor in de wereld en in Nederland dan mensen over het algemeen denken. Een optimistische blik op de toekomst is dan ook gerechtvaardigd. De opgave die er voor regio Rivierenland ligt, is groot en kan dat optimisme zeker gebruiken. De aanwezigen waren een mooie vertegenwoordiging van partijen uit de regio. Zij kregen een eerste indicatie van de opgave. Daaruit bleek dat naast energiebesparing ook stevig ingezet zal moeten worden op een mix van duurzame energiebronnen. Ook voerden zij goede discussies en was overduidelijk dat de eensgezindheid de boventoon voerde.

Samenwerken en nú beginnen

Op korte termijn wordt de opgave nog verder uitgewerkt. Maar dat (de bereidheid tot) samenwerking nodig is, bleek duidelijk. FruitDelta Rivierenland-voorzitter Hans Beenakker (foto onder): “De verschuiving naar 100% duurzame energie in 2050 is een bepalende factor binnen onze economische speerpunten Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme. Daarom moeten we nú beginnen met het ontwikkelen van een Regionale Energiestrategie voor deze regio.”

Meer informatie

Hier vindt u alle informatie over dit onderwerp >>

Joost Reus, voorzitter Regionale Stuurgroep Duurzaamheid, legt de route uit die wij moeten bewandelen

 

Wie doet mee?

Deel dit bericht: