Nieuwe landkaart met Rivierenlands cultuurlandschap ter ondersteuning ontwikkeling Regionale energiestrategie

Op 28 oktober 2019 ontving Joost Reus, voorzitter van de stuurgroep Regionale Energiestrategie (RES) FruitDelta Rivierenland, de eerste landkaart met daarop de cultuurhistorische kenmerken en karakteristieken van het Rivierenlandse landschap. De kaart is bedoeld ter ondersteuning van de regio om bij het opstellen van een RES rekening te houden met deze aspecten.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft met medewerking van de gemeenten uit de regio en de provincie Gelderland de kaart ontwikkeld. Deze kaart is de eerste in een reeks kaarten voor alle RES-regio’s. De kaart van Rivierenland en de andere RES-regio’s zijn ook beschikbaar als GIS-viewer op de website van RCE.

Deel dit bericht: