Energie Hebben, Energie houden

Een regionale raadsinformatieavond over ons energiesysteem en krapte in netcapaciteit Op 13 mei jl. kwamen raadsleden uit de gemeenten van Rivierenland bij elkaar om meer te leren en met elkaar te spreken over de actuele vraagstukken van ons energienetwerk. Daar bleek dat veel raadsleden zelf al anders omgaan met het gebruiken van stroom om het […]

Voortgang RES 1.0 in Rivierenland: windprojecten lopen achter

De vooruitgang zat sinds 1 januari 2021 vooral in de windmolens bij Zaltbommel die begin 2022 in gebruik zijn genomen en de flinke groei van de zonnedaken op gebouwen. Komt het nu dus vanzelf goed met het RES-doel voor 2030: 1.200 GWh? Nee, partijen in de regio moeten nog flink aan de bak. Bij de […]

West Maas en Waal landelijk op 6e plaats met zonnepanelen op dak

Uit een artikel van Independer blijkt dat gemeente West Maas en Waal op een hele mooie 6e plaats staat in Nederland (en 1e plaats van Gelderland) als het gaat om het aantal woningen met zonnepanelen. Maar liefst 53,3% van de woningen heeft zonnepanelen. Wethouder Marieke van den Boom-Witzel: “Ik ben echt trots hierop. Het is […]

RIVIERENLAND – Inventarisatie Lokaal eigendom en financiële participatie

Ook binnen RES FruitDelta Rivierenland is afgesproken te streven naar 50% lokaal eigendom. De afgelopen maanden heeft een inventarisatie plaatsgevonden, waarin onderzocht is naar wat er bij de verschillende gemeenten aan beleid is opgesteld en wat er tot nu daadwerkelijk is gerealiseerd aan lokaal eigendom en/of financiële participatie. Het resultaat hiervan is een kennisdocument met […]

Filmpje! De versterkende werking van lokaal eigendom op Rivierenland

In het Nederlands Klimaatakkoord (2019) is afgesproken te streven naar 50% lokaal eigendom. Lokaal eigendom gaat over meedoen en zeggenschap voor de lokale omgeving, de verdeling tussen de lusten en de lasten en de verdeling van de opbrengsten van de zonneparken en windmolens. Lokaal eigendom is daarmee een aanpak die bijdraagt aan de maatschappelijke acceptatie […]

CULEMBORG – Nieuw plan voor windpark

Drie jaar nadat Coöperatie Vrijstad Windwinning en Eneco de vergunningaanvraag voor een windpark introkken, komt er een nieuw plan voor windenergie in Culemborg.  Dit keer een windpark dat past bij de schaal en maat van Culemborg. En 100% in lokaal eigendom! Dus van en voor Culemborgers. Een plan dat past bij de motie van de […]

BUREN – Definitieve vergunning Zonnepark Roodakker en drijvend Zonnepark de Beldert

In het afgelopen halfjaar zijn er door de gemeenteraad van Buren definitief vergunningen afgegeven voor twee zonneprojecten in de gemeente. Voorafgaand aan het indienen van de vergunningen zijn beide ontwerpen voor de parken afgestemd met de gemeente, omwonenden en andere belanghebbenden. Beide projecten worden ontwikkeld door de lokale energiecoöperatie eCoBuren en projectontwikkelaar Novar. Via de […]

CULEMBORG – Podcast warmwesterkwartier.nl

In het project Warm Westerkwartier onderzoeken de bewoners van het Westerkwartier samen naar manieren om hun huizen te verwarmen zonder aardgas. Ze willen de warmte benutten uit de pijpleiding van gezuiverd rioolwater.  Nu is er een Podcast over Warm Westerkwartier op Energiepodium. Luister naar wat er nodig is voor zo’n initiatief.

WEST BETUWE – Geef jouw mening over aardgasvrij wonen

Gemeente West Betuwe wil vóór 2050 overstappen op duurzame warmtebronnen. Dat betekent dat ze tussen nu en 2050 moeten ontdekken hoe we op een andere manier gaan koken, ons huis verwarmen en douchen. De gemeente wil samen met jou op zoek naar de beste manieren om de gemeente West Betuwe aardgasvrij te maken. Daarvoor zijn […]

PROVINCIE GELDERLAND – kiest voor 7 windmolens voor windpark Echteld-Lienden

Gelderland heeft de voorkeursopstelling van de windmolens voor windpark Echteld-Lienden vastgesteld en kiest voor een opstelling met 7 windmolens. Daarmee wordt het mogelijk een forse bijdrage te leveren aan de toekomstige, toenemende vraag naar elektriciteit voor inwoners en bedrijven. De provincie komt tot dit besluit na uitgebreid milieuonderzoek en overleg met de betrokken gemeenten, omwonenden […]

NEDERLAND – De stand van zaken in een notendop

  Het beschikken over betaalbare duurzame elektriciteit en warmte is een randvoorwaarde om te kunnen blijven ondernemen, wonen en reizen. De vraag ernaar neemt toe. In 30 regio’s werken overheden met veel andere partijen samen om duurzame elektriciteit op land op te wekken met wind- en zonprojecten. Het doel van 35 TWh opgewekte elektriciteit in […]

MAASDRIEL- Groen licht voor Burgerwindpark A2 Lage Rooijen

De gemeente en energiecoöperatie moesten er even op wachten. Maar de Raad van State heeft eindelijk uitspraak gedaan: de vergunning voor Burgerwindpark A2 Lage Rooijen is rechtsgeldig én onherroepelijk verklaard. Dat betekent dat het windpark groen licht krijgt om de voorbereidende werkzaamheden van de bouw voort te zetten. Dit is goed nieuws voor de RES […]