Vergunning voor zonnepark Panderweg Oost

Vattenfall mag een zonnepark gaan bouwen in de gemeente Buren. Voor de zomer ging de gemeenteraad akkoord met het verlenen van de benodigde vergunningen. Daarmee is de komst van het zonnepark een stap dichterbij gekomen. Het vaststellen van het bestemmingsplan en afgeven van de vergunning is altijd een belangrijke stap in zo’n project. Het zonnepark […]

Rivierenlandse energiecoöperaties stappen over naar OM | Nieuwe energie

Verschillende coöperaties in Rivierenland hebben zich aangesloten bij om | nieuwe energie Dit collectief bestaat uit tientallen lokale energiecoöperaties. Met elkaar wekken ze 100% duurzame stroom op in jouw eigen buurt. Door partners/mede-eigenaar te worden wekken zij niet alleen energie op, maar zijn zij ook leverancier. Daarmee hebben zij  invloed op de prijs, zowel wat […]

Ondernemers klem door netcongestie, uitblijven alternatieven en verhogen belasting op gas

Het MKB (midden en kleinbedrijf) ondersteunt de ambitieuze klimaatdoelen van het kabinet. Van bakkers en slagers, retailers, garages, bouwbedrijven en de maakbedrijven in o.a. papier, glas, metaal, kunststof, voeding, keramiek en chemie zijn druk bezig met investeringen in de verduurzaming of hebben plannen klaar staan. Omdat zij hun gasverbruik wel willen verlagen, maar niet altijd […]

GEIS en PMIEK; belangrijke nieuwe termen uitgelegd

Binnen het gesprek over de energietransitie komen verschillende nieuwe termen naar voren: GEIS en PMIEK. In dit artikel leggen we kort uit waar deze afkortingen voor staan. Gelderse Energie Infra Structuur (GEIS) De schaarste op het elektriciteitsnet vraagt om meer sturing. Door het energiesysteem als geheel te beschouwen en te verbinden aan ruimtelijke en economische […]

Stand van zaken Gelderse planMER voor windbeleid en RES

planMER windbeleid en RES provincie Gelderland

De provincie past haar windbeleid aan, zodat het beter aansluit bij de energiestrategieën die de Gelderse RES-regio’s gemaakt hebben. Daarvoor doorlopen zij een milieuonderzoek procedure (planMER). Deze procedure bestaat uit 2 onderdelen: het opstellen van een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en het milieuonderzoek zelf (plan-MER). De terinzagelegging van de NRD is nu afgelopen. Zienswijze […]

Stuurgroep praat met Liander en Tennet over toekomstbestendig energiesysteem

Op 24 mei kwamen de leden van de Stuurgroep RES een avond bij elkaar bij om goed geïnformeerd te worden en het gesprek met elkaar aan te gaan over ons elektriciteitsnetwerk. Netbeheerders TenneT en Liander waren te gast. Geheel toepasselijk was als locatie het oude Stroomhuis in Neerijnen gekozen. Daar wordt op dit moment een […]

Inwoners vinden: ook in Tiel moeten we energie uit zon en wind opwekken

In december vorig jaar heeft de gemeente Tiel inwoners gevraagd wat zij vinden van de opwek van energie uit zon en wind. 437 inwoners vulden de flitspeiling in. De flitspeiling (Swipocratie) is geen ‘harde wetenschap’, maar de uitkomsten geven wel een goed beeld van hoe inwoners denken over dit thema. De uitkomsten van de Swipocratie […]

Stuurgroep RES bezoekt onderstation Liander in Dodewaard

Elektriciteitsnet Rivierenland wordt komende jaren flink uitgebreid Op donderdagochtend 19 januari bezocht de Stuurgroep RES het onderstation van Liander in Dodewaard. Via dit verdeelstation wordt de hoogspanning omgezet naar middenspanning en verder in de regio verspreid naar onze huizen en bedrijven. Het onderstation Dodewaard is een belangrijk elektriciteitsknooppunt in de regio. Voldoende duurzame energie voor […]

Radarpost in Herwijnen? RES-ambities nog steeds haalbaar!

  Het is nog niet 100% zeker maar het lijkt steeds meer waarschijnlijk  dat de radarpost in Herwijnen er komt. Hier is veel over te doen geweest. Omwonenden maken zich zorgen over gezondheidsrisico’s. De RES Stuurgroep vroeg zich af wat het betekent voor de ambities voor windmolens in de regio. Defensie eist namelijk voldoende ‘vrij […]

Minister Jetten laat zich inspireren in Rivierenland

Klimaatminister Rob Jetten bezocht maandag 23 januari het Smart Technology Experience Centre (S-TEC) in Tiel als inspirerend voorbeeld voor veel regio’s. S-TEC draagt bij aan de realisatie van meer energie neutrale huizen en gebouwen in Rivierenland door samen belemmeringen aan te pakken én daarbij genoeg vakkrachten opleiden die in de regio aan de slag gaan […]

Op weg naar energienetwerken op Tielse bedrijventerreinen

Samen duurzame energie opwekken én gebruiken Voor de RES-krant van oktober 2022 spraken we met Henk Pronk, bestuurslid van Ondernemers Coöperatie Tiel (OCT). Henk vertelde over energie opwekken op bedrijfsdaken en dat samen  duurzame energie opwekken én gebruiken de volgende stap is. En die stappen worden nu gezet op de Tielse bedrijventerreinen. OCT heeft na […]