Voortgang RES 1.0 in Rivierenland: windprojecten lopen achter

De vooruitgang zat sinds 1 januari 2021 vooral in de windmolens bij Zaltbommel die begin 2022 in gebruik zijn genomen en de flinke groei van de zonnedaken op gebouwen. Komt het nu dus vanzelf goed met het RES-doel voor 2030: 1.200 GWh? Nee, partijen in de regio moeten nog flink aan de bak.

Bij de grote zonnedaken op bedrijven is het spannend of de sterke groei van de afgelopen jaren zich voortzet. Door bijvoorbeeld de netcongestie is het minder aantrekkelijk voor eigenaren van grote panden om zonnepanelen op het dak te leggen.

Bij de zonnevelden op land en steeds vaker ook op water zijn er al veel projecten in voorbereiding om de RES-doelstelling te halen. De aansluiting op het elektriciteitsnet is bij een aantal projecten nog een uitdaging. Hiervoor zijn lokale afspraken nodig over het gebruik van de energie (‘achter de meter’) of is uitbreiding van het net nodig of opslag in een batterij.

De windprojecten in voorbereiding hebben de afgelopen jaren beperkte voortuitgang geboekt. Wel vordert het project Echteld-Lienden en heeft Burgerwindpark Lage Rooijen (Maasdriel) groen licht gekregen van de Raad van State. Het is nu zaak dat de komende jaren echt meters worden gemaakt in de projecten Midden-Betuwe (bij Dodewaard), Zaltbommel, Lage Veld (Culemborg) en de RES-ambities in Tiel en Maasdriel. De Stuurgroep RES heeft op 23 mei afgesproken om bij alle windambities het slagingspercentage in beeld te brengen en te beoordelen of en hoe versnelling mogelijk is. Een alternatief is om, als er te weinig voortgang is, te kijken naar wat we in de RES ‘Verkenningsgebied’ hebben genoemd. Maar dit is nu nog niet nodig.

Deel dit bericht: