RIVIERENLAND – Inventarisatie Lokaal eigendom en financiële participatie

Ook binnen RES FruitDelta Rivierenland is afgesproken te streven naar 50% lokaal eigendom. De afgelopen maanden heeft een inventarisatie plaatsgevonden, waarin onderzocht is naar wat er bij de verschillende gemeenten aan beleid is opgesteld en wat er tot nu daadwerkelijk is gerealiseerd aan lokaal eigendom en/of financiële participatie. Het resultaat hiervan is een kennisdocument met een 9tal conclusies en 14 aanbevelingen.

Conclusies en aanbevelingen

Belangrijkste conclusie is dat op basis van de huidige cijfers en prognose het doel van 50% lokaal eigendom op wind niet wordt gehaald. Willen we dit wel halen, zal actief ingrijpen/ actie ondernemen nodig zijn.
Daarnaast is geconstateerd dat er geen eenduidig gebruik van woorden en definities gebruikt wordt binnen de beleidsdocumenten van de verschillende gemeenten en dat ook voor de beleidsdoelen een scala aan woorden gebruikt wordt, variërend van “we hechten er waarde aan”, naar “we streven naar” tot “50% lokaal eigendom is een harde voorwaarde”. Dit betekent dat een project onder verschillende kaders kan vallen afhankelijk van welk overheidsorgaan de bevoegdheid over het vergunningsverleningstraject neemt. Ook de toetsing van het nakomen van de beleidsregels door ontwikkelaars is niet bij alle gemeenten goed geborgd.

Vervolg

De RES Stuurgroep FruitDelta Rivierenland heeft kennisgenomen van de rapportage en onderschrijft het belang van lokaal eigendom als belangrijke succesfactor van energieparken. Het kennisdocument wordt nu met alle college- en raadsleden van Rivierenland gedeeld. De afzonderlijke gemeente(raden) besluit(en) vervolgens zelf of zij deze informatie binnen de gemeenteraad willen bespreken en om wel of niet actief werk te maken van de conclusies en aanbevelingen.

Meer weten over lokaal eigendom in Rivierenland? Het kennisdocument lokaal eigendom en financiële participatie Rivierenland lees je hier.

Landelijk onderzoek

Lokaal eigendom kan juridisch (nog) niet worden afgedwongen. Maar het helpt als gemeenten het zich duidelijk uitspreken over het belang wat hieraan gehecht wordt in de beleidsregels voor energieparken. Energie Samen en NP RES deden samen onderzoek om te kijken of de ambitie tot 50% lokaal eigendom is opgenomen in beleid. Voor elke gemeente in Nederland is de stand van zaken in beeld gebracht. Het resultaat van dit onderzoek bekijk je hier.

Deel dit bericht: