Samen werken en leren over aardgasvrij verwarmen

Steeds meer huishoudens kunnen hun energierekening niet of nauwelijks betalen. We willen niet meer afhankelijk zijn van gas uit Rusland en in Groningen zetten we een punt achter de gaswinning. Voor toekomstige generaties is de wens om de aarde leefbaar te houden. Dit alles maakt dat we onze woningen en gebouwen anders, aardgasvrij gaan verwarmen. […]

CULEMBORG – Podcast warmwesterkwartier.nl

In het project Warm Westerkwartier onderzoeken de bewoners van het Westerkwartier samen naar manieren om hun huizen te verwarmen zonder aardgas. Ze willen de warmte benutten uit de pijpleiding van gezuiverd rioolwater.  Nu is er een Podcast over Warm Westerkwartier op Energiepodium. Luister naar wat er nodig is voor zo’n initiatief.

WEST BETUWE – Geef jouw mening over aardgasvrij wonen

Gemeente West Betuwe wil vóór 2050 overstappen op duurzame warmtebronnen. Dat betekent dat ze tussen nu en 2050 moeten ontdekken hoe we op een andere manier gaan koken, ons huis verwarmen en douchen. De gemeente wil samen met jou op zoek naar de beste manieren om de gemeente West Betuwe aardgasvrij te maken. Daarvoor zijn […]

Stuurgroep praat over warmteoplossingen

Donderdagavond 30 november was het derde werkdiner, dit keer in Geofort. Na een tweetal succesvolle werkdiners over netcongestie en de Wereld van B, was nu warmte het onderwerp. Met bestuurders uit de regio werd dieper ingegaan op een thema dat steeds belangrijker wordt op de agenda’s: hoe verwarmen we straks onze huizen zonder aardgas? Dat […]

Plan van Aanpak voor de energietransitie in Enspijk klaar

Het Plan van Aanpak voor de energietransitie in Enspijk is klaar! Op 3 januari 2023 heeft een delegatie van de werkgroep het plan voorgelegd aan de gemeente West Betuwe. Leo van Velzen overhandigde het eerste exemplaar aan wethouder Joke W. van Vrouwerff en het plan werd nader toegelicht in een presentatie door Anniek Russel-Veefkind. Na […]

Er leiden meerdere wegen naar het anders verwarmen van onze woningen

Nederland streeft ernaar om in 2050 geen aardgas meer voor het koken en verwarmen van  onze woningen te gebruiken. Dat vraagt om een grote omschakeling in ons energiesysteem en aanpassingen in elke woning en ander gebouw in Nederland. Een mega operatie, waarvoor inwoners deels zelf verantwoordelijk zijn, deels de gemeenten aan zet zijn en sommige […]

De Regionale Energiestrategie krant online

De Regionale Energiestrategie Rivierenland krant is uit! De krant staat vol inwonersverhalen. Zij vertellen over hun ervaringen met meedoen aan een energieproject, het verduurzamen van hun eigen huis en geven tips waarmee ze zelf geld hebben bespaard. Ook bevat de krant actuele informatie over wind en zonprojecten in Rivierenland en hoe er wordt gewerkt aan […]

Inwoners en gemeenten samen in gesprek over aardgasvrij wonen

Aardgasvrij wonen is de toekomst. In Nederland zijn daar afspraken over gemaakt. Nu de uitvoering nog. Inwoners wordt gevraagd zelf invulling te geven aan een andere manier van verwarmen van hun woning. Onze gemeenten willen samen met inwoners kijken waar ze kunnen faciliteren in deze opgave en hebben ook de taak om inwoners te stimuleren […]

Inwonersgesprekken over anders verwarmen van de woning: Lingemeer

Onderdeel van de energietransitie is het anders verwarmen van onze woningen. Hiervoor bestaan zowel individuele als gezamenlijke oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan een warmtepomp in je eigen woning of een warmtenet voor de hele wijk. Alle acht gemeenten in Rivierenland hebben een eerste plan gemaakt hoe om te schakelen van een systeem gebaseerd op aardgas, naar […]

Volgende stap in onderzoek naar een warmteoplossing voor Enspijk

bewonersavond Enspijk warmte

Om de huizen in Enspijk in de toekomst te verwarmen kan Enspijk warmte uit de nabij gelegen rivier de Linge gaan gebruiken. Dit kan via aquathermie of thermische energie uit oppervlaktewater (TEO). Een eerste onderzoek in opdracht van de Provincie Gelderland had dit in 2021 al uitgewezen. Tijdens een bewonersavond op 14 oktober gaven inwoners […]