Inwoners en gemeenten samen in gesprek over aardgasvrij wonen

Aardgasvrij wonen is de toekomst. In Nederland zijn daar afspraken over gemaakt. Nu de uitvoering nog. Inwoners wordt gevraagd zelf invulling te geven aan een andere manier van verwarmen van hun woning. Onze gemeenten willen samen met inwoners kijken waar ze kunnen faciliteren in deze opgave en hebben ook de taak om inwoners te stimuleren met deze opgave aan de slag te gaan.

De gemeente Buren is gestart met het voeren van verkennende gesprekken met inwoners over potentiële (gezamenlijke) oplossingen voor aardgasvrij wonen,  als eerste in de woonwijk Lingemeer. Tijdens de eerste ronde van deze gesprekken op 9 en 10 mei zijn er verschillende warmteoplossingen aan bod gekomen, waaronder een warmtenet. Deze avond stond vooral in het teken van elkaar informeren. Tijdens de tweede ronde van gesprekken ,op maandag 13 juni en 14 juni, werd gesproken over het proces en ‘hoe verder’.

2e bewonersavond Lingemeer

De avond startte met een terugblik naar de warmteopties voor Lingemeer en over waar de focus op moet liggen bij volgende stappen.

Wijk van de Toekomst gaf een presentatie. Deze organisatie ondersteunt inwonersinitiatieven bij het formuleren van hun doelen en bij het concreet maken van een aanpak om deze doelen te verwezenlijken. Zij gaven voorbeelden van wijken die in Gelderland al volop bezig zijn met de warmtetransitie en met duurzaamheid.

Verder zijn ideeën uitgewisseld over communicatie met andere (niet op deze avonden aanwezige) inwoners van Lingemeer en de betrokkenheid van stakeholder zoals Liander, het waterschap en K3.

Resultaat 2e avond

Ook deze avonden werd er goed meegedacht. Er is een beter beeld ontstaan van de zaken die inwoners belangrijk vinden. Zo blijkt dat inwoners meer willen weten over de aanpassingen in de woning bij anders verwarmen en dat er behoefte is aan een inventarisatie van woningen in Lingemeer, die al een alternatief voor aardgas hebben. Naast voorbeelden van elders uit de omgeving is er behoefte aan goede voorbeelden van de eigen buren uit Lingemeer. Dit laatste geeft aanleiding om ook de individuele warmtepomp (maar dan gezamenlijk ingekocht) niet uit te sluiten als oplossing, al lijkt een warmtenet heel gunstig.

Meedoen aan het vervolg Lingemeer

Verschillende inwoners hebben aangegeven een werkgroep/denktank te willen vormen. Samen met de inwoners die zich na de eerste ronde al hadden opgegeven is er met deze nieuwe aanmeldingen een groepje enthousiaste inwoners ontstaan. Omdat vele handen licht werk maken, kan de groep nog nieuwe aanwas gebruiken. Ben je inwoner van Lingemeer en wil je meedenken? Geef je dan op via duurzaamheid@buren.nl
Een eerste bijeenkomst van de werkgroep/denktank wordt op korte termijn georganiseerd.

Deel dit bericht: