Inwonersgesprekken over anders verwarmen van de woning: Lingemeer

Onderdeel van de energietransitie is het anders verwarmen van onze woningen. Hiervoor bestaan zowel individuele als gezamenlijke oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan een warmtepomp in je eigen woning of een warmtenet voor de hele wijk.

Alle acht gemeenten in Rivierenland hebben een eerste plan gemaakt hoe om te schakelen van een systeem gebaseerd op aardgas, naar alternatieven om onze woningen (en andere gebouwen) te verwarmen: de Transitievisie Warmte. De eerste stap is het stimuleren van het isoleren van onze woningen. Dan is er minder energie nodig om het ’s winters warm te houden. Daarnaast kijken gemeenten welke mogelijke bronnen er in elke wijk of kern aanwezig zijn om op een slimme manier te gebruiken voor de verwarming van onze woningen. En – niet onbelangrijk – onze gemeenten gaan met inwoners in gesprek om over de wensen, mogelijkheden en zorgen rondom de toekomstige verwarming te praten.

De gemeente Buren is met deze gesprekken gestart:  als eerste in de woonwijk Lingemeer. De wijk heeft een potentiële warmtebron (water), de huizen staan dicht bij elkaar en zijn vergelijkbaar met elkaar (vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen) en goed geïsoleerd en de bewoners zijn goed georganiseerd. Dat geeft kansen voor een collectieve warmtevoorziening. Bijvoorbeeld omdat warmtetechnieken, anders dan een cv ketel, met minder hoge temperaturen werken en huizen die niet goed geïsoleerd zijn dan moelijker warm te houden zijn.

Tijdens twee inwonersavonden heeft de gemeente Burgen gesproken met de inwoners van Lingemeer om samen de mogelijkheden voor een toekomstige warmtevoorziening in Lingemeer te bespreken. Aan bod kwam de warmtevisie van de gemeente Buren, welke warmtemogelijkheden er zijn en welke het meest logisch lijken voor Lingemeer.  Een combinatie van aquathermie met zonnethermie lijkt hier passend, maar op dit moment liggen alle opties nog open. De avonden startte met een muzikale opwarming door Piepschuim en verliepen in een goede sfeer waar mooie gesprekken plaatsvonden en goede vragen werden gesteld. Verder zijn er veel ideeën uitgewisseld en contacten gelegd. Bij elkaar waren gedurende de twee avonden ongeveer 120 mensen aanwezig. Een aantal mensen heeft zich opgegeven om deel te nemen in een  werkgroep voor Lingemeer en om de vervolg avonden (13 en 14 juni) voor te bereiden. Dan gaan inwoners en gemeente dieper op de inhoud in.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze inwonersavonden?
Neem dan contact op met de gemeente Buren via: duurzaamheid@buren.nl.

Naast Lingemeer gaat de gemeente Buren voor elke kern en voor het Burense buitengebied samen met inwoners naar de beste oplossing voor het warmtevraagstuk zoeken. En ook de andere gemeenten in Rivierenland zijn of al gestart met gesprekken of gaan dit de komende tijd doen.
Wil je weten hoe en wanneer? Neem dan contact op met je eigen gemeente.

Deel dit bericht: