Samen werken en leren over aardgasvrij verwarmen

Steeds meer huishoudens kunnen hun energierekening niet of nauwelijks betalen. We willen niet meer afhankelijk zijn van gas uit Rusland en in Groningen zetten we een punt achter de gaswinning. Voor toekomstige generaties is de wens om de aarde leefbaar te houden. Dit alles maakt dat we onze woningen en gebouwen anders, aardgasvrij gaan verwarmen.

In 2050 moet Nederland volledig klimaatneutraal zijn. Dan zijn alle woningen en andere gebouwen aardgasvrij. Gemeenten zijn de regisseur van deze warmtetransitie. Om de gemeenten te ondersteunen in dit  vraagstuk organiseert het RES-team maandelijks een warmte samenwerk dag.

Deze samenwerk dag helpt beleidsambtenaren met vraagstukken die voor elke gemeente gelijk zijn. Doel is om met en van elkaar te leren en om uiteindelijk te komen tot het ook echt uitvoeren van warmteprojecten. Om die hulp zo goed en zo direct mogelijk te maken komen ook een andere partijen, zoals de Liander, Provincie, NPLW, woningcorporaties etc. naar de samenwerk dag.

Regio Rivierenland stelt hiervoor 1 middag per maand  de bovenste verdieping van het regiokantoor in Tiel ter beschikking . Het mooie daarvan is dat iedereen hier zowel kan samenwerken maar ook de dagelijkse dingen kan blijven doen. De agenda van deze middag is afhankelijk van waar gemeentes tegenaan lopen in de praktijk en waar we kansen en moeilijkheden zien in de toekomst. Soms is iedereen vooral bezig met de gemeentelijk opgave, dan weer zoomen we uit naar hoe alles samenhangt op regioperspectief door het spelen van een warmtegame of een open discussie met Liander over wijkuitvoeringsplannen of de rol van warmtepompen in de energietransitie.

De afgelopen samenwerk dag stond de agenda in het teken van wetgeving en hoe we op de juiste manier zeggenschap, eigendom en financiering van warmtenetten moeten opbouwen om aan de ene kant ontwikkeling te versnellen en tegelijk ook aan de wensen van inwoners te voldoen.

WGIW, GWIB, WCW en ETW waren een paar afkortingen die tijdens de samenwerk dag door de zaal vlogen. Onbegrijpelijke termen die wel begrijpelijk moeten worden voor de mensen die het werk moeten uitvoeren, maar óók voor alle inwoners en ondernemers omdat de warmtetransitie uiteindelijk iedereen aangaat. Er wordt dus ook met elkaar nagedacht hoe iedereen mee te nemen in deze opgave. Op de RES-website en in de RES-nieuwsbrief gaan we hier vaker aandacht aan besteden.

 

Deel dit bericht: