Plan van Aanpak voor de energietransitie in Enspijk klaar

Het Plan van Aanpak voor de energietransitie in Enspijk is klaar! Op 3 januari 2023 heeft een delegatie van de werkgroep het plan voorgelegd aan de gemeente West Betuwe. Leo van Velzen overhandigde het eerste exemplaar aan wethouder Joke W. van Vrouwerff en het plan werd nader toegelicht in een presentatie door Anniek Russel-Veefkind. Na de presentatie volgde een constructieve discussie. DWE is een burgerinitiatief en kan als voorbeeld dienen voor andere kernen. Op 9 januari volgde de presentatie van het Plan van Aanpak aan de inwoners van Enspijk. De presentatie van het Plan van Aanpak vond plaats in La Place en de opkomst was groot. Meer dan 70 personen waren aanwezig waaronder inwoners van Enspijk en ook vertegenwoordigers van de gemeenste West Betuwe, Provincie Gelderland, het waterschap en ook enkele geïnteresseerden uit naburige dorpen. Er was een levendige discussie en er werden veel kritische vragen gesteld. De reacties waren overwegend positief, het draagvlak lijkt te groeien. De werkgroep DWE kan nu aan de slag met o.a. aanvullende voorbereidende maatregelen en het werven van fondsen. Een coöperatie wordt deze maand opgericht.

Het Plan van Aanpak lees je hier.

Deel dit bericht: