Stand van zaken Energiepark Echteld Lienden

Sinds 2021 onderzoekt Vattenfall de mogelijkheid om een windpark en twee zonneparken te ontwikkelen in het gebied langs beide zijden van de A15 tussen Echteld en Lienden, onder de naam: Energiepark Echteld Lienden. Omwonenden (binnen ongeveer 1 km rondom het plangebied) hebben een brief ontvangen van Vattenfall over de ontwikkelingen. Zonnepark Panderweg-Oost Voor de zonneparken […]

Inwoners vinden: ook in Tiel moeten we energie uit zon en wind opwekken

In december vorig jaar heeft de gemeente Tiel inwoners gevraagd wat zij vinden van de opwek van energie uit zon en wind. 437 inwoners vulden de flitspeiling in. De flitspeiling (Swipocratie) is geen ‘harde wetenschap’, maar de uitkomsten geven wel een goed beeld van hoe inwoners denken over dit thema. De uitkomsten van de Swipocratie […]

Plan van Aanpak voor de energietransitie in Enspijk klaar

Het Plan van Aanpak voor de energietransitie in Enspijk is klaar! Op 3 januari 2023 heeft een delegatie van de werkgroep het plan voorgelegd aan de gemeente West Betuwe. Leo van Velzen overhandigde het eerste exemplaar aan wethouder Joke W. van Vrouwerff en het plan werd nader toegelicht in een presentatie door Anniek Russel-Veefkind. Na […]

Innovatieversneller Rivierenland kans voor innovatieve ondernemers!

RES FruitDelta Rivierenland is op zoek naar start-ups, burgercoöperaties, innovatieve MKB-bedrijven en familiebedrijven die werken aan duurzame innovaties die bijdragen aan een schone, duurzame en gezonde leefomgeving én serieus willen groeien.  Na een succesvolle eerste editie van de Innovatieversneller Rivierenland kunnen startende ondernemingen en mkb die zich bezighouden met thema’s op het gebied van duurzaamheid […]

Stuurgroep RES bezoekt onderstation Liander in Dodewaard

Elektriciteitsnet Rivierenland wordt komende jaren flink uitgebreid Op donderdagochtend 19 januari bezocht de Stuurgroep RES het onderstation van Liander in Dodewaard. Via dit verdeelstation wordt de hoogspanning omgezet naar middenspanning en verder in de regio verspreid naar onze huizen en bedrijven. Het onderstation Dodewaard is een belangrijk elektriciteitsknooppunt in de regio. Voldoende duurzame energie voor […]

Radarpost in Herwijnen? RES-ambities nog steeds haalbaar!

  Het is nog niet 100% zeker maar het lijkt steeds meer waarschijnlijk  dat de radarpost in Herwijnen er komt. Hier is veel over te doen geweest. Omwonenden maken zich zorgen over gezondheidsrisico’s. De RES Stuurgroep vroeg zich af wat het betekent voor de ambities voor windmolens in de regio. Defensie eist namelijk voldoende ‘vrij […]

Minister Jetten laat zich inspireren in Rivierenland

Klimaatminister Rob Jetten bezocht maandag 23 januari het Smart Technology Experience Centre (S-TEC) in Tiel als inspirerend voorbeeld voor veel regio’s. S-TEC draagt bij aan de realisatie van meer energie neutrale huizen en gebouwen in Rivierenland door samen belemmeringen aan te pakken én daarbij genoeg vakkrachten opleiden die in de regio aan de slag gaan […]

Energiezuinig koken: de kersttip van Mirelle

Vroeger was men veel energiezuiniger in het koken. Men gebruikte een zogenaamde ‘Hooikist’ om spijzen door te laten garen. Deze methode is inmiddels geëvalueerd en daar maak ik dankbaar gebruik van. Ik kook graag, veelal uit het seizoen en onbewerkt. In de herfst en winter geniet ik van stoofschotels, stoofperen, winterse soepen en noem maar […]

Vraagt het opwekken van zon- en windenergie evenveel stroomkabels?

Een lezer wees ons erop dat er een verschil is tussen de energie van windmolens en zonnevelden in het gebruik van het elektriciteitsnetwerk. Dat klopt. Ons elektriciteitsnet is een netwerk van kabels en onderstations waar stroom  aan geleverd  en van afgenomen wordt. Het elektriciteitsnet functioneert het beste als er een continue en gelijkmatige aanlevering en […]

Er leiden meerdere wegen naar het anders verwarmen van onze woningen

Nederland streeft ernaar om in 2050 geen aardgas meer voor het koken en verwarmen van  onze woningen te gebruiken. Dat vraagt om een grote omschakeling in ons energiesysteem en aanpassingen in elke woning en ander gebouw in Nederland. Een mega operatie, waarvoor inwoners deels zelf verantwoordelijk zijn, deels de gemeenten aan zet zijn en sommige […]

Resultaten Innovatieversneller Rivierenland in de etalage

De Innovatieversneller Rivierenland is een versnellingsprogramma, gericht op burgercoöperaties, MKB-bedrijven en familiebedrijven die werken aan duurzame innovaties, waarvan het product of de dienst zich nog in de ontwikkelingsfase bevindt. De eerste editie van dit programma werd op 3 november afgerond. Tijdens een zogenaamde ‘showcase day’ presenteerde de deelnemers de behaalde resultaten in het Groene Huis […]