Partner in de spotlight: Ans Verhoef

Ans Verhoef is sinds 2019 coöperatief directeur bij de Rabobank West Betuwe en verantwoordelijk voor Bedrijven in Gelderland Zuid. Dit gebied is breder dan regio Rivierenland. Ans is ervoor verantwoordelijk voor de dienstverlening aan bedrijven in de regio, zoals financiering, verzekeringen en dagelijkse bankzaken. Een maatschappelijke bijdrage leveren is voor haar vanzelfsprekend en bestuurder van […]

Energie Hebben, Energie houden

Een regionale raadsinformatieavond over ons energiesysteem en krapte in netcapaciteit Op 13 mei jl. kwamen raadsleden uit de gemeenten van Rivierenland bij elkaar om meer te leren en met elkaar te spreken over de actuele vraagstukken van ons energienetwerk. Daar bleek dat veel raadsleden zelf al anders omgaan met het gebruiken van stroom om het […]

Voortgang RES 1.0 in Rivierenland: windprojecten lopen achter

De vooruitgang zat sinds 1 januari 2021 vooral in de windmolens bij Zaltbommel die begin 2022 in gebruik zijn genomen en de flinke groei van de zonnedaken op gebouwen. Komt het nu dus vanzelf goed met het RES-doel voor 2030: 1.200 GWh? Nee, partijen in de regio moeten nog flink aan de bak. Bij de […]

Kleine windmolen het overwegen waard?

Op donderdagavond 28 maart organiseerden de gezamenlijke energiecoöperaties een lezing over kleine windmolens. Een kleine windmolen met bijvoorbeeld 25 meter tip-hoogte wekt de elektriciteit voor 10 huishoudens of een klein bedrijf op. Uit de presentatie van Wouter Verweij, van Adviesbureau Bosch en van Rijn, bleek dat voor een molen met een as-hoogte van 15 meter, […]

West Maas en Waal landelijk op 6e plaats met zonnepanelen op dak

Uit een artikel van Independer blijkt dat gemeente West Maas en Waal op een hele mooie 6e plaats staat in Nederland (en 1e plaats van Gelderland) als het gaat om het aantal woningen met zonnepanelen. Maar liefst 53,3% van de woningen heeft zonnepanelen. Wethouder Marieke van den Boom-Witzel: “Ik ben echt trots hierop. Het is […]

RIVIERENLAND – Inventarisatie Lokaal eigendom en financiële participatie

Ook binnen RES FruitDelta Rivierenland is afgesproken te streven naar 50% lokaal eigendom. De afgelopen maanden heeft een inventarisatie plaatsgevonden, waarin onderzocht is naar wat er bij de verschillende gemeenten aan beleid is opgesteld en wat er tot nu daadwerkelijk is gerealiseerd aan lokaal eigendom en/of financiële participatie. Het resultaat hiervan is een kennisdocument met […]

Filmpje! De versterkende werking van lokaal eigendom op Rivierenland

In het Nederlands Klimaatakkoord (2019) is afgesproken te streven naar 50% lokaal eigendom. Lokaal eigendom gaat over meedoen en zeggenschap voor de lokale omgeving, de verdeling tussen de lusten en de lasten en de verdeling van de opbrengsten van de zonneparken en windmolens. Lokaal eigendom is daarmee een aanpak die bijdraagt aan de maatschappelijke acceptatie […]

Samen werken en leren over aardgasvrij verwarmen

Steeds meer huishoudens kunnen hun energierekening niet of nauwelijks betalen. We willen niet meer afhankelijk zijn van gas uit Rusland en in Groningen zetten we een punt achter de gaswinning. Voor toekomstige generaties is de wens om de aarde leefbaar te houden. Dit alles maakt dat we onze woningen en gebouwen anders, aardgasvrij gaan verwarmen. […]

CULEMBORG – Nieuw plan voor windpark

Drie jaar nadat Coöperatie Vrijstad Windwinning en Eneco de vergunningaanvraag voor een windpark introkken, komt er een nieuw plan voor windenergie in Culemborg.  Dit keer een windpark dat past bij de schaal en maat van Culemborg. En 100% in lokaal eigendom! Dus van en voor Culemborgers. Een plan dat past bij de motie van de […]

Partner in de spotlight: Dennis Kerkhoven, voorzitter Gebiedscoöperatie Rivierenland (GCR)

Dennis Kerkhoven is ondernemer, bestuurder, investeerder en nationaal ambassadeur Alliantie Sustainable Development Goal (SDG). Daarnaast is Dennis ook actief in de Stuurgroep RES als voorzitter van de Gebiedscoöperatie Rivierenland (GCR). Dennis werkt vanuit al deze rollen aan de transitie van oude naar nieuwe economie, waarin de coöperatieve gedachte centraal staat. Hij zoekt naar echte verbindingen […]

Voorzitter Stuurgroep treedt om gezondheidsredenen af

Erika Spil heeft haar functie als wethouder van de gemeente Tiel om gezondheidsredenen per direct neergelegd. Daarmee stopt zij ook met haar functie als voorzitter van de Stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland waar zij sinds  de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 invulling aan gaf. Wij danken Erika voor haar enthousiasme en inzet voor de energietransitie in Rivierenland en […]