Vergunning voor zonnepark Panderweg Oost

Vattenfall mag een zonnepark gaan bouwen in de gemeente Buren. Voor de zomer ging de gemeenteraad akkoord met het verlenen van de benodigde vergunningen. Daarmee is de komst van het zonnepark een stap dichterbij gekomen. Het vaststellen van het bestemmingsplan en afgeven van de vergunning is altijd een belangrijke stap in zo’n project. Het zonnepark […]

Rivierenlandse energiecoöperaties stappen over naar OM | Nieuwe energie

Verschillende coöperaties in Rivierenland hebben zich aangesloten bij om | nieuwe energie Dit collectief bestaat uit tientallen lokale energiecoöperaties. Met elkaar wekken ze 100% duurzame stroom op in jouw eigen buurt. Door partners/mede-eigenaar te worden wekken zij niet alleen energie op, maar zijn zij ook leverancier. Daarmee hebben zij  invloed op de prijs, zowel wat […]

In memoriam: Joost Reus

Veel te vroeg overleed op 31 augustus jl. Joost Reus, onze oud-voorzitter van de Stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland. Joost wist in de periode 2018 – 2022, met respect voor ieders positie en een subtiele balans tussen humor en daadkracht, richting te geven aan de samenwerking tussen de vele RES-partners. Voor hem was het vanzelfsprekend dat […]

Ondernemers klem door netcongestie, uitblijven alternatieven en verhogen belasting op gas

Het MKB (midden en kleinbedrijf) ondersteunt de ambitieuze klimaatdoelen van het kabinet. Van bakkers en slagers, retailers, garages, bouwbedrijven en de maakbedrijven in o.a. papier, glas, metaal, kunststof, voeding, keramiek en chemie zijn druk bezig met investeringen in de verduurzaming of hebben plannen klaar staan. Omdat zij hun gasverbruik wel willen verlagen, maar niet altijd […]

Veelbelovende start Innovatieversneller 2023

Afgelopen 6, 7 en 8 juni stond in het teken van de opstart van de Innovatieversneller Rivierenland 2023. Meer dan 15 ondernemers en burgercoöperaties kwamen bijeen bij Het Groene Huis in Zaltbommel en S-TEC in Tiel voor het volgen verschillende programma’s. Deze programma’s zijn ingericht voor ieder traject waarin het bedrijf of organisatie zich in […]

GEIS en PMIEK; belangrijke nieuwe termen uitgelegd

Binnen het gesprek over de energietransitie komen verschillende nieuwe termen naar voren: GEIS en PMIEK. In dit artikel leggen we kort uit waar deze afkortingen voor staan. Gelderse Energie Infra Structuur (GEIS) De schaarste op het elektriciteitsnet vraagt om meer sturing. Door het energiesysteem als geheel te beschouwen en te verbinden aan ruimtelijke en economische […]

2e Informatieavond windpark Echteld Lienden 26 juni

Op maandagavond 26 juni 2023 vindt de 2e informatieavond plaats voor het windpark Echteld Lienden (onderdeel van Energiepark Echteld Lienden). Tijdens deze avond licht Vattenfall toe welke stappen al doorlopen zijn en kijken we verder naar het ontwerpproces en de financiële participatie voor het windpark. Er is uitgebreid de mogelijkheid om ideeën mee te geven […]

Stand van zaken Gelderse planMER voor windbeleid en RES

planMER windbeleid en RES provincie Gelderland

De provincie past haar windbeleid aan, zodat het beter aansluit bij de energiestrategieën die de Gelderse RES-regio’s gemaakt hebben. Daarvoor doorlopen zij een milieuonderzoek procedure (planMER). Deze procedure bestaat uit 2 onderdelen: het opstellen van een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en het milieuonderzoek zelf (plan-MER). De terinzagelegging van de NRD is nu afgelopen. Zienswijze […]

Drie zonneparken erbij in West Maas en Waal

Beneden Leeuwen maquette Dalenstraat ronddraaiende zonnepanelen

  West Maas en Waal krijgt er 3 zonneparken bij: in totaal ruim 24 hectare. De vergunningen voor deze parken zijn inmiddels definitief. Wethouder Ans Mol: “Met deze 3 zonneparken zetten we een stap richting klimaatneutraliteit. Daar zijn we trots op”. Beste plannen door maatschappelijke tender Met heldere randvoorwaarden werden marktpartijen via een maatschappelijke tender […]

Stuurgroep praat met Liander en Tennet over toekomstbestendig energiesysteem

Op 24 mei kwamen de leden van de Stuurgroep RES een avond bij elkaar bij om goed geïnformeerd te worden en het gesprek met elkaar aan te gaan over ons elektriciteitsnetwerk. Netbeheerders TenneT en Liander waren te gast. Geheel toepasselijk was als locatie het oude Stroomhuis in Neerijnen gekozen. Daar wordt op dit moment een […]

S-TEC Bedrijvenloket, het Energie Expertteam Rivierenland gaat aan de slag

De regie nemen over het energiegebruik van je bedrijf wordt steeds belangrijker. De toenemende kosten van energie vormen een steeds grotere last op de financiële balans. Daarnaast is een betrouwbare energievoorziening in de toekomst niet meer vanzelfsprekend. Het maken van een goed energieplan voor korte en lange termijn is voor veel bedrijven een noodzakelijke investering. […]

Inwonersinitiatief voor duurzame warmte in Enspijk in beeld gebracht

bewonersavond Enspijk warmte

Momenteel wordt 97% van de gebouwen in Rivierenland verwarmd met aardgas. Dat is opgeteld een energieverbruik van ruim 6000 TJ. Die warmtevraag zal verlaagd moeten worden en waar dat niet kan, vervangen door duurzamere bronnen. Rivierenland kent geen grote restwarmtebronnen vanuit industrie, maar is wel rijk aan zon en water. Door in nauwe regionale samenwerking […]