Partner in de spotlight: Ed Goossens, wethouder Zaltbommel

Namens de gemeente Zaltbommel zit wethouder Ed Goossens in de Stuurgroep van de RES. In Zaltbommel staat de energietransitie hoog op de agenda, maar het pad naar een duurzaam energiesysteem is niet zonder uitdagingen. Een van de grootste obstakels is ook in Zaltbommel netcongestie. “Netcongestie is een serieus probleem in onze gemeente,” zegt wethouder Ed Goossens. “Het belemmert de uitbreiding van bedrijven en de bouw van nieuwe woningen. Nieuwe huizen wachten op warmte en stroom, wat betekent dat we dringend behoefte hebben aan een nieuw energiesysteem. Dit systeem zal decentraal, betrouwbaar en veilig moeten zijn en ons onafhankelijkheid bieden. De energietransitie in Zaltbommel vraagt om innovatieve en gedurfde stappen.”

Nieuw energiesysteem voor Zaltbommel

Zaltbommel kampt met een hoog energieverbruik, voornamelijk door de logistieke sector en de glastuinbouw. Elektriciteit komt in plaats van diesel en gas. “Hoewel netverzwaring helpt, zal dit de problemen met netcongestie niet volledig oplossen. We blijven een tekort houden van twee derde op onze toekomstige elektriciteitsbehoefte,” aldus Goossens. De oplossing ligt in een integraal energiesysteem waarin elektra en warmte hand in hand gaan. “We zien een samenhang tussen de opwekking van energie uit wind, zon, geothermie, aquathermie, waterstof, en de opslag van stroom en warmte. In dit nieuwe systeem zien we ruimte voor twee smart energy hubs die gevoed kunnen worden door waterstof, aangevoerd via vrachtwagens – iets waar we met onze logistieke sector in Zaltbommel goed in zijn!”

De toekomst van Zaltbommel

Een andere belangrijke stap in het bestrijden van netcongestie is het ontwikkelen van nu nog lege woningbouwlocaties en bedrijventerreinen vanuit de principes van het energiesysteem van 2040.  Goossens: “We willen de ‘wereld van B’ daar direct realiseren.”

Waalkracht: innovatie in warmte

Een belangrijke pijler van de energietransitie in Zaltbommel is het starten met een warmtenet, genaamd ‘Waalkracht’. “Aquathermie uit de Waal is een cruciale bron voor ons warmtenet,” zegt Goossens. “Als gemeente nemen we de regie, niet door alles zelf te doen, maar door partners te organiseren. Dit noemen we de ‘Collectieve kracht’.” Er is een Taskforce opgericht waarin bestuurders van de gemeente, Rijkswaterstaat, het Gelders warmte infrabedrijf (GWIB) en woningcorporatie Bazalt samenwerken om snel besluiten te nemen, zodat we op schema liggen voor realisatie in het voorjaar van 2025.

De toekomst van Waalkracht

Met het Waalkracht-initiatief zoekt Zaltbommel naar intelligente oplossingen voor warmte en energie. “We willen een decentrale, technische oplossing in lokale netwerken die zoveel mogelijk losstaan van het landelijke elektriciteitsnetwerk,” benadrukt Goossens. “De rivier de Waal, zo vertrouwd voor ons, biedt een bron van energie. We winnen warmte uit het rivierwater en gebruiken de kribben voor waterkracht. Dit levert voldoende warmte en energie op voor de lange termijn.” Zaltbommel streeft ernaar om Buitenstad de eerste wijk met Waalkracht te laten worden. “Voor de nieuwbouw van ruim 300 gasloze woningen moet het energiesysteem op korte termijn ontwikkeld worden. Er is een flinke urgentie en er moet nog veel gebeuren,” voegt hij toe.

Nieuwe grootschalige opwekking en opslag: een noodzaak

Tot slot benadrukt Goossens dat nieuwe grootschalige opwekking en opslag van energie, zoals windmolens en waterstof, geen luxe is maar een noodzaak. “Dit is essentieel om nieuwe activiteiten in de gemeente mogelijk te maken, zoals het bouwen van nieuwe woningen en het behouden van werkgelegenheid. Samenwerking en innovatie zijn de sleutel,” concludeert Goossens.

Factsheet Waalkracht

Deel dit bericht: