RIVIERENLAND – Duurzaamheidsfonds Betuwewind en Omgevingsfonds Buren stellen geld beschikbaar voor duurzame en innovatieve projecten

Heb jij een goed idee voor een duurzamer Rivierenland en heeft jouw bedrijf, vereniging, stichting, burgerinitiatief of ander samenwerkingsverband daarvoor een financiële bijdrage nodig?  Burgercoöperatie Betuwewind heeft een eigen duurzaamheidsfonds om nieuwe initiatieven te ondersteunen die de duurzaamheid en leefbaarheid van onze regio verbeteren. Het fonds stelt dit jaar weer € 600.000 beschikbaar. Het gaat […]

MAASDRIEL – energiecoöperatie Bommelerwaar versterkt natuur rond Burgerwindpark A2 Lage Rooijen

  Op de locatie van het toekomstige Burgerwindpark A2 Lage Rooijen, werkt energiecoöperatie Bommelerwaar samen met Capreton en Natuurwacht Bommelerwaard aan een nieuwe groen structuur en geschikte leefomgeving voor kleine marterachtigen, zoals wezel, bunzing en hermelijn, en akkervogels. Eerder is er een struinpad gemaakt en een deel van het terrein omgetoverd tot kruidenrijk grasland. Een […]

Stand van zaken Gelderse planMER voor windbeleid en RES

planMER windbeleid en RES provincie Gelderland

De provincie past haar windbeleid aan, zodat het beter aansluit bij de energiestrategieën die de Gelderse RES-regio’s gemaakt hebben. Daarvoor doorlopen zij een milieuonderzoek procedure (planMER). Deze procedure bestaat uit 2 onderdelen: het opstellen van een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en het milieuonderzoek zelf (plan-MER). De terinzagelegging van de NRD is nu afgelopen. Zienswijze […]