RIVIERENLAND – Duurzaamheidsfonds Betuwewind en Omgevingsfonds Buren stellen geld beschikbaar voor duurzame en innovatieve projecten

Heb jij een goed idee voor een duurzamer Rivierenland en heeft jouw bedrijf, vereniging, stichting, burgerinitiatief of ander samenwerkingsverband daarvoor een financiële bijdrage nodig?  Burgercoöperatie Betuwewind heeft een eigen duurzaamheidsfonds om nieuwe initiatieven te ondersteunen die de duurzaamheid en leefbaarheid van onze regio verbeteren. Het fonds stelt dit jaar weer € 600.000 beschikbaar. Het gaat om een bijdrage van minimaal €10.000 tot maximaal €100.000 per project.

Ook Omgevingsfonds Buren verstrekt subsidies voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid, energie, leefbaarheid en sociale samenhang.  Zij heeft € 10.000 te verdelen. Inwoners uit heel de gemeente Buren kunnen een initiatief indienen voor een bijdrage uit het fonds. Omwonenden van zonnepark Lingemeer krijgen in deze ronde voorrang.

De ronde van 2024 is nu geopend. Kijk voor meer informatie, criteria en aanvraagprocedure op www.betuwewind.nl/duurzaamheidsfonds en/of https://omgevingsfondsburen.nl/.

Deel dit bericht: