Gemeenten zetten stap naar anders verwarmen van onze woningen

 

Onze woningen, kantoren, scholen en andere gebouwen duurzaam verwarmen, duurzaam koken en duurzaam warm water: het is een uitdaging waar we gezamenlijk voor staan. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle gebouwen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn. En daarvoor moet nog heel veel gebeuren. De afgelopen maanden heeft elke gemeente een eigen Transitievisie Warmte (TvW) opgesteld, waarin geschetst wordt hoe de gemeente denkt dat woningen en wijken van het aardgas af kunnen gaan. De visie is een stap in een langdurig en veelomvattend proces waarin inwoners, bedrijven, energiecoöperatie(s), woningcorporaties, netbeheerders en gemeente samen gaan optrekken. Want één ding is duidelijk: in de warmtetransitie kan geen van de genoemde partijen het alleen.

Transitievisie Warmte vastgesteld door gemeenten

In Rivierenland heeft elke gemeente nu een Transitievisie Warmte opgesteld. Op 23 februari neemt  de raad van Tiel een besluit over de Tielse visie. Als ook zij akkoord gaan met hun plan, zijn in alle gemeenten de eigen visies vastgesteld. Dat betekent dat een eerste stap is gezet in het zoeken naar wat gemeentes zelf aan warmtebronnen hebben en welke eerste stappen er naar de wijk gezet kunnen worden.
De eerste stap in elke gemeente is het stimuleren van energie besparen en woningen isoleren. 2050 klinkt nog ver weg, maar dit is waar iedereen vandaag mee kan beginnen. De overstap naar een duurzame warmtebron is dan al voorbereid en wordt makkelijker. Een voordeel is ook de besparing van energie(kosten) én: wat je niet nodig hebt aan warmte hoef je ook niet op te wekken.
Daarna lopen de transitievisies redelijk uiteen. Dat is begrijpelijk omdat de ene gemeente nu eenmaal vooral stedelijk gebied heeft en een andere vooral kleine kernen. Benieuwd naar de visie van jouw gemeente? Kijk dan op de gemeente website.

Vanuit de regio gaan we nu aan de slag in bepalen wat er nu eigenlijk precies staat in de visies en wat er handig of nodig is om regionaal op te pakken. Die stap is dan weer de volgende stap richting de tweede versie van de regionale structuur warmte (RSW) als onderdeel van de RES 2.0. Vanuit de regio starten we ook verschillende pilots op om te kijken of en hoe we gebruik kunnen maken van de warmtebronnen die we hebben en hoe deze toe te passen zijn op wijk- of kernniveau. Aquathermie in Enspijk is daar een voorbeeld van.

Deel dit bericht: