Inwoners Enspijk lopen voorop in proef om warmte uit water te halen

De inwoners van Enspijk, verenigt in dorpsvereniging Mooi Wonen in Enspijk (MWIE) zijn op allerlei manieren actief met het verduurzamen van het mooie Enspijk. In 2011 wonnen zij al de prijs voor het meest duurzame dorp. Net als in de rest van Nederland zijn zij nu druk bezig met de vraag: “hoe gaan we van het gas af?” Misschien kan de warmte van de Linge een oplossing bieden voor de dorpskern van Enspijk. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Royal Haskoning DHV, dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland samen met RES FruitDelta Rivierenland.

Na een oproep in de nieuwsbrief van Mooi Wonen in Enspijk om mee te doen aan het onderzoeken van deze mogelijkheid ontstond een kerngroep van inwoners. De gemeente, het Waterschap, woningcorporatie KleurrijkWonen en RES FruitDelta Rivierenland praten ook in deze kerngroep mee. Samen organiseerden zij een dorpsbijeenkomst om met elkaar te praten over hoe het dorp van het gas af kan gaan.

Op 14 oktober was het zover. Na een korte aftrap door de wethouder Annet IJff, nam de familie Janson uit Enspijk het over met een ludiek toneelspel. Zij maakten duidelijk dat de Enspijkers zelf een bijdrage kunnen leveren. Het eigen lichaamsgas werd opgevangen in de “scheetzak”. Dit idee is inmiddels gepatenteerd en werd als lumineus idee aangeboden aan de wethouder. Gelukkig stond de avond open voor meer inspirerende ideeën om in de komende jaren van het gas af te komen. Zo kwam ook de optie om warmte uit de Linge te halen aan de orde.

Met de warmte die je met een warmtepomp uit water haalt, kunnen woningen via een warmtenet verwarmd worden. Het warme water is dus als warmtebron een alternatief voor aardgas. Dit blijkt technisch mogelijk, maar kent ook nog enkele uitdagingen. Bijvoorbeeld de kosten van deze techniek. Afgesproken werd dat er verder onderzoek gedaan zal worden, omdat de inwoners het de moeite waard vinden om het verder te onderzoeken. Dit onderzoek moet tot een voorkeursscenario voor de toepassing van aquathermie in de Linge leiden en wordt uiteraard opnieuw met het dorp gedeeld. Zo bepalen inwoners gezamenlijk het vervolg.

Het idee om warmte uit de Linge te halen en deze ter beschikking te stellen aan de bewoners gaf de zaal vleugels om gezamenlijk nog meer ideeën te genereren. Er werd enthousiast deelgenomen aan de discussie en meerdere inwoners melden zich aan om in diverse werkgroepen de ideeën van deze avond verder uit te werken.

Deel dit bericht: