Concept RES aangeboden bij NPRES

Icoon handje en docuement

Onze Concept RES is op 29 mei aangeboden bij het Nationaal Programma RES. De datum voor het aanbieden van de Concept RES is vanwege Covid-19 verzet naar 1 oktober 2020. Maar de stuurgroep RES besloot vast te houden aan de oorspronkelijke datum van 1 juni. 

Onze Concept RES is in de afgelopen weken vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Gelderland, het Dagelijks Bestuur van Waterschap Rivierenland, de acht colleges van b&w en de zeven gemeenteraden van Buren, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Om agendatechnische redenen is de behandeling door de gemeenteraad van Culemborg verplaatst naar juli.

Ook onze RES-partners VNO-NCW Rivierenland, Greenport Gelderland, Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland, Liander en Gebiedscoöperatie Rivierenland hebben de Concept RES op de bij hun organisatie passende wijze voorgelegd. Op 29 mei hebben wij onze Concept RES onder voorbehoud van vaststelling door de raad van Culemborg aangeboden bij het Nationaal Programma RES.

 

Aan de slag met RES 1.0

Wij gaan de komende maanden met de RES 1.0 aan de slag. Participatie van inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en politici is daarbij zeer belangrijk. Hoe we dat precies gaan doen, zal de komende tijd duidelijk worden. We houden u hiervan op de hoogte via deze website en de nieuwsbrief.

Deel dit bericht: