Meer zon- en windenergie in Rivierenland

In Rivierenland gaan we de komende tijd hard aan de slag om meer duurzame energie op te wekken. We staan als regio voor een grote gezamenlijke opgave. We hebben een plan gemaakt waarin staat dat er in de komende jaren in ieder geval 42 windmolens en 176 hectare zonnevelden worden gerealiseerd. Van die 42 windmolens staan er eind van dit jaar al 25. In de jaren er na komen er nog eens 17 molens bij.

Ambitie
Onze ambities zijn echter nog groter. In het komende jaar zal het plan, de Concept Regionale Energiestrategie (Concept RES), worden aangevuld met ideeën om de hoeveelheid duurzame energie uit de regio nog eens te gaan verdubbelen. Samen met de 30 andere regio’s in Nederland is afgesproken om dit voor 2030 klaar te hebben. De eerste ideeën voor deze verdubbeling zijn in het afgelopen jaar al besproken met voor- en tegenstanders in Rivierenland.

Gesprek met inwoners
Ook in het komende jaar gaan we hierover met nog veel meer inwoners in gesprek. Het is bekend dat niet iedereen zit te wachten op windmolens en zonnevelden in ons fraaie buitengebied. Daarom kijken we ook goed naar de kansen bij deze vernieuwing, voor bijvoorbeeld werkgelegenheid en onderwijs. Ook zijn er goede mogelijkheden om de financiële voordelen uit de wind- en zonprojecten voor een deel in de regio te houden. Deze kunnen ten goede komen van lokale organisaties, zoals dorpsraden en omwonenden.

Wilt u meer weten? Bekijk dan de Concept RES >

Deel dit bericht: