Volgende stap in onderzoek naar een warmteoplossing voor Enspijk

bewonersavond Enspijk warmte

Om de huizen in Enspijk in de toekomst te verwarmen kan Enspijk warmte uit de nabij gelegen rivier de Linge gaan gebruiken. Dit kan via aquathermie of thermische energie uit oppervlaktewater (TEO). Een eerste onderzoek in opdracht van de Provincie Gelderland had dit in 2021 al uitgewezen. Tijdens een bewonersavond op 14 oktober gaven inwoners aan het de moeite waard te vinden om deze mogelijkheid verder te onderzoeken.

 Inwoners, gemeente, Waterschap, woningcorporatie KleurrijkWonen en RES FruitDelta Rivierenland zijn vervolgens samen met twee adviesbureaus aan het werk gegaan. Gestart werd met het interviewen van vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Op basis van deze gesprekken zijn vijf warmteconcepten benoemd en criteria waarop deze moesten worden beoordeeld. Deze criteria zijn:

 • CO2 emissie,
 • kosten,
 • overlast bij aanleg en gebruik,
 • elektrische energie behoefte,
 • elektrische vermogenspiek,
 • flexibiliteit.

Naast de technische, financiële, sociale en overige randvoorwaarden is er tijdens deze interviews ook gesproken over de doelen en rollen van alle geïnterviewden.Vervolgens is er voor elk van de vijf warmteconcepten een technische en financiële doorrekening gemaakt en zijn ze op bovengenoemde criteria beoordeeld.

Voorkeursscenario

Alle gesprekken en rekenwerk hebben een voorkeursscenario voor een duurzame warmtevoorziening voor Enspijk opgeleverd: aquathermie. Eventueel (als de aardgasprijs nog verder stijgt) aangevuld met een extra opwek van warmte uit zonthermie (m.b.v. zonnecollectoren die warmte opwekken).
Zou duurzaamheid geen rol spelen, fossiele energie oneindig zijn en de energieprijs terugzakken naar wat we kenden voor de jaarwisseling, dan zou de aardgasgestookte ketel het beste scoren. Maar dat is nu juist de techniek waar we een alternatief voor zoeken om minder CO2 uit te stoten,  klimaatverandering af te remmen en minder afhankelijk te worden van buitenlands aardgas.

Aanbevelingen 

Naast een voorkeursscenario heeft deze onderzoeksfase ook enkele aanbevelingen opgeleverd:

 • Betrek aanzienlijk meer inwoners via structurele communicatie en bijvoorbeeld een enquête;
 • Bezoek met elkaar een voorbeeld in de buurt dat zijn succes al in de praktijk bewezen heeft.
 • Doe nader onderzoek naar de impact van aquathermie op de ecologie in de Linge;
 • Onderzoek de mogelijkheden voor financiering, collectief eigendom en risico beperking voor de inwoners;
 • Wijs een coördinator aan om de vervolgstappen te begeleiden en het huidige enthousiasme en betrokkenheid vast te houden.

Vervolg

De volgende stap is het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA). In het document komt te staan wat de belangrijke uitgangspunten, ontwikkelstappen en afspraken zijn met betrekking tot nader onderzoeken van de haalbaarheid, ontwerp, ontwikkeling, realisatie en beheer. Op deze manier geeft het PvA de inwoners van Enspijk (in samenwerking met de gemeente) meer grip en invloed op het succesvol vormgeven van de eigen overstap naar een duurzame warmtevoorziening. Het opstellen van de PvA heeft ook tot doel om een werk/kerngroep van inwoners samen te brengen die de kartrekkers worden bij het uitfaseren van aardgas in Enspijk. Dit is het uiteindelijke doel van het project.

Deel dit bericht: