Update warmte

Elke Regio levert een Regionale Structuur Warmte (RSW) op, als onderdeel van de RES. Dit geeft een eerste inzicht hoeveel warmte we als regio nodig hebben en met wat voor duurzame bronnen we dit kunnen invullen. De gemeenten werken nu aan een lokale Transitievisie warmte (TvW). Deze moeten eind 2021 af zijn en inzicht geven in hoe wijken en kernen in de toekomst verwarmd kunnen worden.

Uit de RSW blijkt dat we dat niet voldoende mogelijkheden hebben voor de veel genoemde bronnen als geothermie, restwarmte en biogas of -massa. Alles met warmtepompen oplossen is ook geen optie, omdat we daar niet genoeg duurzame elektriciteit voor kunnen opwekken in de regio.
De regio biedt de gemeenten gelukkig wel handvatten om tot een plan te komen, want in de RSW staat ook dat de zon en de rivieren wel in overvloed aanwezig zijn. We onderzoeken hoe we daar duurzame warmte uit kunnen halen.

Onderzoek zonthermie
Er is onderzoek gedaan door CE-Delft naar het potentieel van zonnewarmte, ook wel zonthermie genoemd. Daaruit blijkt dat er in Rivierenland in principe genoeg warmte vanuit de zon gehaald kan worden om onze woningen en kantoren te verwarmen. De uitdaging is hoe we die zonnewarmte ook echt kunnen benutten. Dat vraagt om meer onderzoek, experimenten en leren van ervaringen van anderen. In Denemarken en Duitsland wordt zonthermie al lang gebruikt. In Nederland is dat nog relatief nieuw. Er wordt op dit moment ervaring opgedaan, bijvoorbeeld in Nagele.

Pilot aquathermie
Ook Royal Haskoning DHV heeft een aantal Quickscans uitgevoerd in Rivierenland. Een daarvan ging over een warmtebron die hier ruimschoots aanwezig is: water. Om precies te zijn, de Linge. Dit heeft geleid tot een pilot Aquathermie in Enspijk. West Betuwe wil samen met inwoners kijken of de Linge gebruikt kan worden als warmtebron.

Deel dit bericht: