Radar Herwijnen en de RES

In 2021 hebben de 8 gemeenten in Rivierenland, samen met het waterschap, de provincie en verschillende samenwerkingspartners afspraken gemaakt over de opwek van duurzame energie in onze regio. Afgesproken is dat er in 2030 1,2 TWh aan duurzame energie wordt opgewekt via (grootschalig) zon en wind. Deze afspraak is vastgelegd in het RES 1.0 FruitDelta […]