Radar Herwijnen en de RES

In 2021 hebben de 8 gemeenten in Rivierenland, samen met het waterschap, de provincie en verschillende samenwerkingspartners afspraken gemaakt over de opwek van duurzame energie in onze regio. Afgesproken is dat er in 2030 1,2 TWh aan duurzame energie wordt opgewekt via (grootschalig) zon en wind. Deze afspraak is vastgelegd in het RES 1.0 FruitDelta Rivierenland document. Naast de hoeveelheid duurzame energie die we willen opwekken, zijn er kansrijke gebieden aangewezen voor de opwek via zon & wind én risico factoren benoemd. Eén van de zaken waar in het voorjaar van 2021 nog onduidelijkheid over bestond, was de mogelijke komst van een militair radarstation in Herwijnen.

Herwijnen was al eerder aangemerkt als voorkeurslocatie voor een nieuw te plaatsen radar. In 2020 besloot de Tweede Kamer echter dat Defensie eerst meer onderzoek naar (onder andere) alternatieve locaties moest doen.

Kabinet kiest opnieuw voor Herwijnen

Begin juni stuurde staatssecretaris Van der Maat (Defensie) de Tweede Kamer een brief over de keuze van de locatie Herwijnen voor de plaatsing van een nieuw radarstation. Samen met de radar in Wier (Friesland) wil het kabinet hiermee het complete Nederlandse luchtruim bewaken tegen mogelijke dreigingen. De radar in Herwijnen gaat het systeem in Nieuw Millingen vervangen.  Defensie verwacht dat het radarstation over 3 tot 4 jaar staat.

Komst radarpost heeft gevolgen voor RES ambities 

In de RES 1.0 hebben we een volgorde aangegeven in kansrijke gebieden voor de opwek van duurzame energie via (grootschalig) zon en wind. De locatie bij Vuren die geschikt lijkt voor opwek via wind, staat als verkenningsgebied opgenomen in de RES afspraken. Een radarstation in Herwijnen is hier een belemmering voor toekomstige initiatieven. In Zaltbommel lijken er nog steeds mogelijkheden. Uiteraard houdt het RES-team de ontwikkelingen in de gaten.

Meer informatie over het radarstation bij Herwijnen

Deel dit bericht: