Samenwerkingsagenda combineert plannen voor energie en warmte

In de RES werken maatschappelijke organisaties en overheden in Rivierenland samen aan plannen voor energie en warmte. Dat biedt kansen om op meer onderwerpen te gaan samen werken. We vertellen hier meer over drie van deze plannen.

Informatie over werkzaamheden in uw buurt

We willen inwoners volop betrekken bij de energietransitie. Iedereen wil immers woongenot in een verwarmd huis met de beschikbaarheid van elektriciteit. De komende maanden maken gemeenten en andere organisaties plannen voor de energietransitie die tot 2050 uitgevoerd gaan worden.

Het gaat daarbij om niet alleen om het maken van energielandschappen met zonnevelden en windmolens. Het gaat ook om het vervangen van aardgas en op een andere manier verwarmen van onze huizen. Onze huizen zullen ook beter geïsoleerd gaan worden om energie te besparen.

Gemeenten, netbeheerder Liander en ook de woningcorporaties gaan dus veel plannen uitvoeren. Om iedereen te kunnen informeren maken we een digitaal programma waarin alle actuele plannen komen te staan. Wat er gaat gebeuren in uw straat, buurt, wijk, dorp of stad. En wanneer dat gaat gebeuren, wanneer gaat de schop de grond in.

Inwoners kunnen daarnaast extra informatie vinden in het programma. Over energiebesparing, het verwarmen van huizen en over het deelnemen aan gezamenlijke projecten. En ze kunnen er contact zoeken met het Energieloket of de lokale energiecoöperatie. Inwoners kunnen er ideeën uitwisselen of zoeken naar oplossingen.

Wilt u informatie over dit project of heeft u ideeën?
Neem dan contact op met Asma Grissa van het RES-team via info@resrivierenland.nl.

Het programma wordt in de eerste helft van 2021 ontwikkeld en is hopelijk voor de zomer klaar om gebruikt te worden. Op deze website en in de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte!

Betaalbare energie voor iedereen

Niet iedereen kan zo maar investeren in hun woning om energie te besparen. Maar iedereen heeft recht op een warm huis met elektriciteit om apparaten te laten werken. Ook in de toekomst.
De RES-partners willen dat iedereen mee kan in de energietransitie. Daarvoor wordt in 2021 een regionaal project opgezet om inwoners in armoede te ondersteunen. In iedere gemeente en misschien zelfs dorp zijn er mogelijkheden om dit samen op te pakken. Maatwerk per gemeente is dan ook belangrijk. Dit project wordt opgezet met de afdelingen Sociaal Domein van gemeenten, energiecoöperaties, bestaande fondsen en woningcorporaties.
Ook de voedselbanken en de geloofsgemeenschappen worden benaderd om mee te werken aan betaalbare energie voor iedereen.

Wilt u informatie over dit project of heeft u ideeën?
Neem dan contact op met Jur Marringa van het RES-team via info@resrivierenland.nl.

Warmte uit onze rivieren voor het verwarmen van huizen?

De naam Rivierenland zegt het al: er is veel water in onze regio. In 2050 gaat overal de gaskraan dicht en verwarmen we onze huizen op een andere manier. De komende jaren maken we plannen om deze verandering voor te bereiden. Er wordt dus ook onderzoek gedaan naar andere mogelijkheden om onze huizen te verwarmen. Eén onderzoek gaat over het gebruik van warmte uit rivieren. Kunnen we die warmte gebruiken om huizen die dicht bij een rivier liggen te verwarmen? Hierbij werken we samen met het Waterschap en de woningcorporaties.

Wilt u informatie over dit project of heeft u ideeën?
Neem dan contact op met Leon Piepers van het RES-team via info@resrivierenland.nl.

 

Kijk voor meer informatie over de Samenwerkingsagenda in Rivierenland op: www.resrivierenland.nl/samenwerkingsagenda/

 

Bijeenkomst Samenwerkingsagenda RES Rivierenland (november 2019)

Bijeenkomst Samenwerkingsagenda RES Rivierenland (foto november 2019)

Deel dit bericht: