Samenwerkingsagenda

bijeenkomst samenwerkingsagenda

De samenwerkingsagenda een middel om verschillende onderdelen van de RES te versnellen. De RES-partners werken aan deze agenda om de doelstellingen te halen: opwekken van elektriciteit, alternatieven voor aardgas en vermindering van de uitstoot van CO2.

Een voorbeeld van een agendapunt is het samen ontwikkelen van een informatieve app op de smartphone, waarop inwoners eenvoudig kunnen zien wat er de komende jaren aan werkzaamheden gaat gebeuren in hun gemeente, buurt of straat. Of waar ze makkelijke betrouwbare informatie kunnen krijgen over het isoleren van hun woning. Of welke alternatieven er zijn voor het verwarmen van hun woning. En bijvoorbeeld waar inwoners ondersteuning kunnen krijgen om samen zonnecollectoren aan te schaffen.

Gezamenlijke initiatieven

Op dit moment worden gezamenlijk initiatieven ontwikkeld voor inwoners, het bedrijfsleven (industrie en landbouw) en ook de mobiliteit. Ook is een plan in ontwikkeling om mensen met een kleine portemonnee te helpen om ook mee te kunnen in het verduurzamen van hun huishouden. Deze agendapunten zijn onderdeel van de Regio Deal, waarin tot en met 2023 afspraken met het Rijk gemaakt zijn om een aantal projecten versneld aan te pakken.

Langjarige samenwerking

Gemeenten, betrokken inwoners en maatschappelijke organisaties werken vooral ook samen om de energietransitie een succes te laten worden. Dat eindigt niet bij het inleveren van RES 1.0 in 2021. Daar is langjarige samenwerking voor nodig om niet alleen plannen te maken , maar ook om ze uit te voeren. Een voorbeeld is het gezamenlijk werken van gemeenten, Liander en woningcorporaties aan de warmtevisies. Ook deze samenwerking is onderdeel van de samenwerkingsagenda van de RES.

Contact
Heeft u vragen of ideeën voor samenwerking? Neem dan contact op met:
Jur Marringa, kwartiermaker samenwerkingsagenda
E-mail: jmarringa@regiorivierenland.nl
Telefoon: 06 – 30 58 24 20

Zie ook:
Startbijeenkomst Samenwerkingsagenda november 2019 >
Samenwerkingsagenda combineert plannen voor energie en warmte (januari 2021)

Deel deze pagina:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email