Een duurzaam Rivierenland is van en voor iedereen.

Er is een brede samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs, organisaties en ondernemende inwoners. (5 O’s). Inwoners doen mee in concrete projecten.

Samenwerkingsagenda

De RES is slechts één onderdeel van het Klimaatakkoord. Verduurzamen is ook een opdracht voor bijvoorbeeld de industrie, de tuinbouw, mobiliteit en logistiek. In de uitvoering is het belangrijk om met elkaar af te stemmen, omdat de plannen van het één een relatie hebben met het ander. Kan ons elektriciteitsnet het wel aan als we wind, zon, nieuwe woningen én laadpalen voor elektrische auto’s willen aansluiten, bijvoorbeeld. Daarom trekken we in allerlei samenwerkingsverbanden samen op.

 

Samenwerking binnen de regio

In onze regio gebeurt veel op het gebied van bijvoorbeeld energiebesparing, mobiliteit, bedrijventerreinen, arbeidsmarkt en onderwijs, landbouw en klimaatadaptatie. Daarom zoeken partners in de regio elkaar tijdig op om af te stemmen en kansen te verkennen.

 

Samenwerking Rijk en Regio

In de regiodeal FruitDelta Rivierenland hebben Rijk en regio afspraken gemaakt over brede welvaart en samenwerking in Rivierenland. Binnen deze afspraken vallen ook vier RES-projecten.

  1. Voorkomen energiearmoede: hoe kunnen we huishoudens met een kleine portemonnee helpen om de energierekening zo laag mogelijk te houden? De Energiebank Rivierenland helpt hierbij, in samenwerking met gemeenten en het Energieloket.
  2. Aquathermie: kunnen we warmte uit bijvoorbeeld de Linge of de Waal gebruiken voor het verwarmen van woningen?
  3. Innovatieversneller: welke slimme ideeën hebben bedrijven in Rivierenland voor energiebesparing, opslag van energie en andere vormen van duurzame energie dan wind en zon? Met de innovatieversneller proberen we deze ideeën en hun initiatiefnemers ondersteuning te bieden.
  4. Energieportaal: hoe bieden we inwoners en bedrijven inzicht in de voortgang van de plannen voor wind en zon in onze regio?

Ook andere projecten binnen de regiodeal projecten dragen bij aan de energietransitie en duurzaamheid. Een overzicht van alle projecten vind je op de website van FruitDelta Rivierenland.

 

Samenwerking 30 RES regio’s

Ook tussen de verschillende RES regio’s is regelmatig overleg. Het Nationaal Programma RES coördineert op landelijk niveau vraagstukken waar alle 30 regio’s mee te maken hebben. Ook zorgen zij voor kennisuitwisseling, zodat het wiel niet telkens opnieuw hoeft te worden uitgevonden.

Deel deze pagina: