Een duurzaam Rivierenland is van en voor iedereen.

Er is een brede samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs, organisaties en ondernemende inwoners. (5 O’s). Inwoners doen mee in concrete projecten.

Participatie binnen de RES

Het verminderen van ons energieverbruik en het omschakelen naar een systeem van duurzame, lokaal, opgewekte energie raakt iedereen in huishouden, levensstijl en leefomgeving. Daarom is het belangrijk dat iedereen kan meedenken, meepraten én kan meekomen in deze grote verandering.

Het project RES Rivierenland wordt daarom aangestuurd door een Stuurgroep waarin, naast overheden, ook vertegenwoordigers van woningcorporaties, ondernemers, (glas)tuinbouw én ondernemende inwoners deelnemen. Samen proberen zij het proces vorm te geven op een manier waarbij elke inwoner in de gelegenheid wordt gesteld om op het juiste moment mee te praten. Via (online) bijeenkomsten, enquêtes, dialoogtafels, keukentafelgesprekken of energiecafés bijvoorbeeld.

Meedoen kan op verschillende manieren.

 • Zelf doen:
  Energie die je niet gebruikt, hoeft ook niet opgewekt te worden. Daarom is het verminderen van je energieverbruik de eerste stap. Het energieloket helpt jou met energiezuinig wonen en thuis energie opwekken.
 • Samen doen:
  Steeds meer inwoners van Rivierenland zijn actief lid van een lokale energiecoöperatie. Zo praten en investeren zij mee in de opwek van grootschalige energie via zon of wind in de eigen leefomgeving. Wil jij dat ook? De Gebiedscoöperatie Rivierenland helpt je graag op weg. Ook zijn er allerlei mogelijkheden voor collectieve inkoop en andere duurzaamheidsinitiatieven die georganiseerd worden door buurtplatformen, stichtingen en lokale verenigingen. Check wat er al in jouw buurt georganiseerd wordt, of start zelf een initiatief.
 • Lokaal meedoen:
  De meeste RES projecten worden lokaal georganiseerd. Dat betekent dat jouw gemeente het voortouw neemt om deze te organiseren. Denk aan manieren om huizen op andere wijze te verwarmen. Hoe buurten en kernen ‘van het gas af’ gaan en hoe inwoners daarbij worden betrokken staat in de gemeentelijke Warmtetransitie visie. Deze is te vinden op de site van jouw gemeente.
  In de RES 1.0 zijn ook zoeklocaties aangewezen die als kansrijk worden gezien voor nieuwe windmolens. Het proces om te bekijken of een zoeklocatie ook daadwerkelijk een concrete locatie kan worden gebeurt lokaal. Waar zoeklocaties ‘grensoverschrijdend’ zijn, werken gemeenten samen. Omdat alles maatwerk is, verloopt de participatie van inwoners voor alle vijf zoekgebieden anders. De gemeente of initiatiefnemer informeert je hierover. Via de RES website, nieuwsbrief en social media kanalen delen we zoveel mogelijk van deze informatie.
 • Regionaal meedoen:
  Op regionaal niveau werken we aan een systeem om de voortgang van alle projecten te monitoren. Binnenkort komt dit systeem online en kan iedereen de cijfers bekijken en volgen. De voortgang van alle inspanningen vormen ook de basis voor het RES 2.0 document wat we in 2022/2023 opstellen en op 1 juli 2023 klaar moet zijn. Zodra helder is hoe inwoners hieraan kunnen meewerken wordt dit gepubliceerd op deze RES website, in de nieuwsbrief en via social media.Daarnaast wordt er op regionaal niveau gewerkt aan een regionaal expertise centrum voor ondernemers. Dit gebeurt in samenwerking met VNO/NCW met Energie Samen Rivierenland. En werken we op regionaal niveau bijvoorbeeld aan zonnepanelen op schooldaken via schooldakrevolutie. Ook is er een Energiebank Rivierenland opgericht die huishoudens helpt om hun energierekening blijvend te verlagen. Kun je de energierekening niet betalen? Of wil je juist bijdragen om energiearmoede te voorkomen? Meld je bij de energiebank.
 • JongRES speciaal voor jongeren t/m 35 jaar
  Jongeren zijn positief (pdf, 300KB)  over duurzame energie en vinden dat het allemaal wel wat sneller mag gaan. Daarom is er landelijk een jongeren organisatie voor de RES actief.  JongRES zet zich in om de stem van de toekomst mee te laten klinken in de Regionale Energiestrategieën (RES). JongRES wil een kernteam in Rivierenland starten. Ben jij jong en enthousiast? Meld je dan bij JongRES.

 

Documenten

Deel deze pagina: