Online bijeenkomsten over de RES

We zijn in de regio volop bezig met de energietransitie. We maken daarvoor gezamenlijk een Regionale Energiestrategie (RES). Daarin staat hoe we in de regio duurzame energie gaan opwekken. Samen met lokale, regionale en landelijke partners werken we zo aan 55% verlaging van CO2-uitstoot in 2030. Iedere gemeente in Nederland bekijkt wat ze daaraan kan bijdragen, dus ook de acht gemeenten in Rivierenland.

Ruimteateliers
Hoe kan uw gemeente bijdragen aan de 55% reductie van CO2-uitstoot in 2030? Hoe gaan we duurzame energie opwekken? Wat zijn de meest geschikte plaatsen voor zonnepanelen en windmolens? Hoe houden we rekening met de omgeving, bijvoorbeeld met agrarische grond, het landschap en netinfrastructuur?

Deze vragen hebben we onderzocht in de ruimteateliers in 2019. De resultaten uit deze ruimteateliers, gesprekken met experts én regionale raadsbijeenkomsten hebben geleid tot drie denkrichtingen voor wind en ontwerpprincipes voor zon. Alle opbrengsten staan in de Concept RES die we op 1 juni 2020 gaan inleveren bij het Nationaal Programma RES.

Online-bijeenkomst
Dit voorjaar was er in iedere gemeente een bijeenkomst gepland over de RES. Vanwege Covid-19 kunnen die niet doorgaan. Wel organiseren we in elke gemeente een tussentijdse online-bijeenkomst om u te informeren. In het najaar werken wij verder aan RES 1.0 en hopen wij u weer te ontmoeten bij fysieke bijeenkomsten.

Meedoen
In de online-bijeenkomst praten we u graag bij over de RES. Doet u mee? In de kalender staat wanneer de online-bijeenkomst in uw gemeente is. U kunt zich hiervoor opgeven via het aanmeldformulier.

Deel dit bericht: