Energiek samenwerken aan een duurzaam Rivierenland

We gaan minder energie verbruiken en de energie die we wel nodig hebben, wekken we lokaal en duurzaam op. Doel is om een gezonde, duurzame regio te worden en klimaatverandering door CO2-uitstoot tegen te gaan. De Regionale Energie Strategie (RES) helpt om samen doelen te formuleren én uit te voeren.

Meedoen

We hebben allemaal een belang om de energietransitie te laten slagen. Dat belang is voor iedereen anders. De een is gemotiveerd vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel voor een schone leefomgeving met minder CO2-uitstoot. Een ander ziet kansen op het gebied van innovaties, werkgelegenheid of een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Voor veel inwoners en bedrijven is een betaalbare energierekening een belangrijke drijfveer. Tegelijk vormen zonnepanelen en windmolens een opvallend beeld in het landschap. De RES is een kans om daar als regio zelf keuzes in te maken. En u kunt erover meepraten en meedoen.

 

Bijeenkomsten

Als inwoner of belanghebbende zijn er meerdere momenten waarop u kunt meedoen. U kunt meedenken bij de lokale bijeenkomsten over de RES en met de vlotte enquête in januari 2021. Ook kunt u meepraten bij de besluitvorming in uw gemeente over de RES. Wilt u als inwoner meedoen bij een van de bijeenkomsten? Kijk dan in de kalender. Daar staan alle bijeenkomsten over de RES in onze regio.

Heeft u een vraag over de Regionale Energiestrategie in het algemeen? Kijk dan bij Vraag & antwoord of neem dan contact op met het RES-team.

Wilt u weten wat de RES precies betekent voor u als inwoner van uw gemeente? Neem dan contact op met uw gemeente:

Jongeren

Uit onderzoek blijkt dat jongeren actief willen meedenken over de energietransitie. Daarom doen wij een speciale oproep aan jongeren om mee te praten over de RES. De beslissingen die we samen moeten nemen zijn van het grootste belang voor hun toekomst. In onze regio zijn jongeren dan ook een belangrijke stakeholder in het proces. Kijk in de kalender voor activiteiten voor jongeren.

Wil je als jongere (op persoonlijke titel of namens een organisatie) meedenken over het opwekken van duurzame elektriciteit en over het warmtevraagstuk? Neem dan contact op met de coördinator van Jong RES.

 

Klimaatdialoog Jong RES

Deel deze pagina: