Lokale bijeenkomsten over RES

Deze winter zijn er weer lokale bijeenkomsten. Die organiseren we per gemeente om de RES 1.0 voor te bereiden. In de gemeenten Neder-Betuwe, West Betuwe en Zaltbommel zijn deze ‘ruimte-ateliers’ al geweest. In januari zijn de bijeenkomsten in de vijf andere regiogemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, West Maas en Waal en Tiel. De data en tijden vindt u in de agenda.

Steeds concreter

De bijeenkomsten gaan een stuk concreter in op de locaties voor windturbines en zonnevelden dan tot nu toe voor de Concept RES. Dit kan omdat gemeenten beter zicht hebben op het lokale beleidskader voor nieuwe projecten. En omdat Feddes| Olthof landschapsarchitecten, met haar partners BoschSlabbers en ESR, goed onderzocht heeft wat de beperkingen zijn vanuit natuurbeleid, afstanden tot woningen, de radarpost bij Herwijnen en nog meer.

Tijdens de bijeenkomsten worden concrete kansrijke gebieden voor wind en zon op kaart gezet, gevisualiseerd met foto’s en besproken met de aanwezigen. In de drie bijeenkomsten is er waardering voor de informatie die op een rij is gezet.

Zonnepanelen en windmolens langs de snelweg

We horen vaak de snelwegen te gebruiken als logische plek voor nieuwe windturbines. Ook pleiten mensen voor het optimaal benutten van de zone Betuwelijn/A15 voor zonnepanelen. Denk aan het plaatsen op schermen, in bermen en taluds. Om de doelstellingen voor 2030 dichterbij te halen, verkennen we ook extra mogelijkheden.

De zorgen over de consequenties voor het open landschap nemen we serieus. Ook pleiten deelnemers voor het goed rekening houden met de aansluitmogelijkheden op het elektriciteitsnet. Daarvoor werken we nauw samen met Liander.

Al deze aspecten leiden in februari en maart 2021 tot een integrale afweging van de meest passende kansrijke gebieden voor RES 1.0 en uitspraken over het laadvermogen: hoeveel windturbines en zonnevelden kan ons landschap dragen.

Wilt u mee doen?

De data en tijden van de bijeenkomsten vindt u in de agenda. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst in uw gemeente via het aanmeldformulier >

Screenshot van de online bijeenkomst in West Betuwe.
Screenshot van de online bijeenkomst in West Betuwe.

Deel dit bericht: