Zienswijze Liander als handreiking voor de RES

Nederland schakelt om naar een duurzame energievoorziening. Op basis van de afspraken in het Klimaatakkoord moet in 2030 in heel Nederland voor 35 TeraWattuur aan duurzame opwek worden ingepast. Anderhalf miljoen woningen gaan van het aardgas af en er worden 1,8 miljoen extra laadpunten geplaatst. Dit vraagt op veel plekken om minstens een verdubbeling van de capaciteit van de elektriciteitsnetten. Netbeheerder Liander heeft een goed beeld van de mogelijkheden van het lokale energienet.

Uitbreiding is kostbaar

Het elektriciteitsnet is 100 jaar geleden niet ingericht op het terugleveren van grote hoeveelheden stroom. Op veel plekken wordt het net daarom uitgebreid. Ook in Rivierenland, bijvoorbeeld in de Bommelerwaard. Het uitbreiden van netten is kostbaar en kost veel tijd. Om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden, moeten we het energiesysteem zo optimaal mogelijk gebruiken. Liander is daarom ook lid van de Stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland.

Slim gebruik van het energienet

Door het energienet slim te gebruiken en te ontwerpen, zijn minder uitbreidingen nodig. Maar wat betekent het slim gebruiken van het energienet en hoe doe je dat? Om daar antwoord op te geven, heeft Liander een zogeheten zienswijze opgesteld. Hierin staat hoe de ambitie van de regio, vanuit het energienet bekeken, op een zo efficiënt mogelijke manier behaald kan worden. De zienswijze geeft een aantal aanbevelingen. Het is bedoeld als handreiking aan de RES-partners in de regio om het effect van keuzes inzichtelijk te maken.

Naast een slim ontwerp van het energienet, spelen uiteraard ook ruimtelijke inpassing en draagvlak een belangrijke rol. Wanneer we als RES-partners in de regio deze perspectieven samen brengen, ontstaat een gezamenlijk, weloverwogen invulling van het bod.

Meer weten?

Lees hier de zienswijze van Liander. Voor vragen kunt u contact opnemen met Michel Bijlsma (michel.bijlsma@alliander.com) of Marloes Tonen (marloes.tonen@alliander.com) van Liander.

Deel dit bericht: