Lokaal eigendom en financiële participatie in Rivierenland

Lokaal eigendom gaat over meedoen en zeggenschap voor de lokale omgeving, de verdeling tussen de lusten en de lasten en de verdeling van de revenuen van de zonneparken en windmolens. Lokaal eigendom is daarmee een aanpak die bijdraagt aan de maatschappelijke acceptatie voor de realisatie van zonneparken en windmolens. In het Nederlands Klimaatakkoord (2019) is […]

Workshop Lokale regie op wind- en zonneparken (9 juni 2021)

Eigenaarschap en euro’s voor de omgeving De workshop bestaat uit twee delen: een presentatie en een serious game. De presentatie wordt gegeven door Gerlach Velthoven, directeur van Energie Samen Rivierenland/Betuwewind. Hij vertelt over financiële participatie vanuit de opgedane ervaringen in Deil. Via een serious game ontdekken deelnemers zelf hoe keuzes die je maakt invloed hebben […]

Webinar Voorkomen energiearmoede (27 mei 2021)

  In Rivierenland is een project gestart om energiearmoede te voorkomen. Mensen die in armoede leven hebben vaak een hoge energierekening. De mensen achter het project willen dat iedere Rivierenlander mee kan doen in de energietransitie en maatregelen kan nemen om energie te besparen of zuinigere huishoudelijke apparaten aan kan schaffen. Op 27 mei werden in een live uitzending […]

Webinar financiële participatie (25 maart 2021)

Webinar financiële participatie (25 maart 2021)

Het Klimaatakkoord bevat het streven van 50 % lokaal eigendom bij een zonne- of windpark. Dit heeft betrekking op grootschalige wind- en zonprojecten. Maar wat is lokaal eigendom, en waarom doen we dat eigenlijk? En is dit wel haalbaar voor iedere gemeente? Wanneer starten we hiermee, hoe pakken we dit aan en waar leggen we […]