We zoeken gezamenlijk naar oplossingen die passen bij onze RES regio.

Dat doen we door te experimenteren, samen te leren en ervaringen te delen.

RES ruimte-ateliers vierde ronde (najaar 2020/ begin 2021)

De bouwstenen voor het RES 1.0-bod zijn voornamelijk verzameld via ruimteateliers. Deze bijeenkomsten vormen de kern van het proces. Van een eerste groep ‘verkenners’ is de groep betrokkenen op natuurlijke wijze gegroeid. Tijdens de ruimteateliers was er telkens aandacht voor de lokale situatie én de regionale samenhang.

In totaal zijn er vier rondes van ruimteateliers geweest voorafgaande aan de totstandkoming van de RES 1.0.

De vierde ronde stond in het teken van het concreet invullen van kansrijke gebieden voor RES 1.0, inclusief randvoorwaarden.

Deel deze pagina: