Afscheid leden Stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland

Afgelopen week vond de laatste Stuurgroep vergadering in huidige bezetting plaats. Met de gemeenteraadsverkiezingen in maart, treden nu nieuwe colleges aan en geven oud-wethouders het stokje door. Het RES- team bedankt alle Stuurgroep leden voor de prettige en constructieve samenwerking. Sinds de start in 2018 is er veel werk verzet, zijn er mooie samenwerkingen ontstaan en zijn er gezamenlijk concrete afspraken gemaakt over wat we met elkaar tot aan 2030 willen realiseren ten aanzien van de opwek van duurzame energie via wind en zon in onze regio. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Joost Reus, voor zijn heldere en open houding en werkwijze. Ook hij draagt het wethouder-stokje over en zal daardoor ook de functie van voorzitter van de RES Stuurgroep neerleggen.

Volgende maand komen de nieuwe Stuurgroep leden bijeen en zal er uit hun midden een nieuwe voorzitter gekozen worden. Ook hopen we snel de bezetting van Klankbordgroep van raadsleden weer compleet te hebben. Samen gaan we dan aan de slag met het verder uitvoeren van lopende projecten en gemaakte afspraken, want het is belangrijk om nu door te pakken. Voor een duurzame toekomst voor ons allemaal.

 

Deel dit bericht: