Een duurzaam Rivierenland is van en voor iedereen.

Er is een brede samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs, organisaties en ondernemende inwoners. (5 O’s). Inwoners doen mee in concrete projecten.

Partners

RES Rivierenland wordt aangestuurd door een Stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van overheden, woningcorporaties, ondernemers, (glas)tuinbouw, ondernemende inwoners en de netwerkbeheerder.

Gemeente
Buren

Wethouder Martine de Bas

Provincie Gelderland

Jan van de Meer

Gemeente Culemborg

Wethouder Daphne Bijvoet

Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland

Marinus Kempe

Gemeente Maasdriel

Wethouder Erik van Hoften

Greenport LTO Noord

Peter van Heumen

Gemeente Zaltbommel

Wethouder Willem Posthouwer

Waterschap Rivierenland

Henk van het Pad

Gemeente
Neder-Betuwe

Wethouder Stefan van Someren

VNO-NCW

Ans Verhoef

Gemeente Tiel

Wethouder Erika Spil

Gebiedscoöperatie Rivierenland

Dennis Kerkhoven

Gemeente
West Betuwe

Wethouder Joke van Vrouwerff

Liander

Marloes Tonen

Gemeente West Maas en Waal

Wethouder Ans Mol