Zon op Dijk. Zon op Water.

Een duurzaam Rivierenland is van en voor iedereen. Daarom is iedereen druk met de energietransitie. Ook RES-partner Waterschap Rivierenland.  Het waterschap kijkt naar de mogelijkheden voor zonne-energie op water en dijken.

Zon op Dijk

Met een proefopstelling van 50 m2 op de Drielsedijk in Arnhem (naast de rioolwaterzuivering) wordt gekeken of het plaatsen van zonnepanelen invloed heeft op de veiligheidsfunctie van de dijk. Zo wordt de ontwikkeling van vegetatie onder de panelen nauwgezet in de gaten gehouden en wordt gekeken of er bijvoorbeeld erosie op de dijk ontstaat. Er zijn twee verschillende proefopstellingen geplaatst om te kijken op welke wijze “zon op dijk” landschappelijk het beste ingepast kan worden. De panelen zijn in het najaar van 2021 geplaatst. Op basis van de resultaten wordt in 2023 duidelijk of en onder welke voorwaarden het mogelijk is om zonnepanelen op dijken te plaatsen.

Zon op water

Waterschap Rivierenland wil waterbeheerdoelen en energietransitie met elkaar verbinden en experimenteert daarom ook met zon op water. Projectleider Waterschap Rivierenland, Bjorn Prudon:

‘Zon-PV op water heeft natuurlijk vele voordelen, maar kan ook echter negatief doorwerken op het waterbeheer en –doelen. Zo leiden zonnepanelen op water tot minder zonlicht in het water en belemmeren de panelen het onderhoud van wateren. Met het project INNOZOWA (INNOvatieve ZOn op WAter) verkennen we de mogelijkheden van zon op water en onderzoeken we de effecten op ecologie Met INNOZOWA geven we als waterschap richting aan de ontwikkeling van zon op water zodat het bijdraagt aan zowel de opgaven vanuit de energietransitie als die vanuit het waterschap.’

De pilotintallatie INNOZOWA draait nu twee jaar op de waterberging in Weurt en is een vanuit de subsidie ‘Hernieuwbare Energie door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland’ (RVO) gesteund project. Dit jaar start het waterschap met een vervolg op deze pilot.

Bekijk een filmpje over INNOZOWA

Deel dit bericht: