Zon en wind in en om bedrijventerreinen Medel en Kellen?

Zijn er op de bedrijventerreinen Medel en Kellen en het landelijk gebied er om heen mogelijkheden voor het plaatsen van windmolens? Wat zijn de mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie op daken, op zonnevelden of op het water in dit gebied? Om een antwoord op deze vragen te krijgen laten de gemeenten Buren, Neder-Betuwe en Tiel samen met Regio Rivierenland een verkennend onderzoek doen onder de naam Energiedriehoek De Betuwe. De uitkomsten liggen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 op tafel.

De drie gemeenten zien dit gebied als kans voor het opwekken van duurzame energie met zon en wind. Zij gaan de mogelijkheden nu eerst verkennen. De locatie is naar voren gebracht door inwoners en organisaties in de gemeentelijke RES-ateliers, bij de denkrichtingen ‘energieparken bij bestaande bedrijfsontwikkelingen’, waarbij ook Medel en de directe omgeving genoemd zijn, en ‘langs de vervoerscorridor A15’.

Opslag van energie

Energie opwekken is één ding. Ook de opslag van energie is belangrijk, zodat de energie gebruikt kan worden als het nodig is. Als uit het eerste deel van het onderzoek blijkt dat er mogelijkheden zijn voor grootschalige opwek van zon- en windenergie, start het tweede deel van het onderzoek. Daarin worden de mogelijkheden van het opslaan van de opgewekte energie onderzocht, bijvoorbeeld in accu’s of om er waterstof van te maken.

Vervolgproces

Het onderzoek verkent de (on)mogelijkheden voor de opwek van zon en windenergie in en om de bedrijventerreinen. Na bespreking van de onderzoeksresultaten in de gemeenteraden, volgt afhankelijk van de resultaten van het onderzoek mogelijk een verder traject. Dit traject zal dan bestaan uit het betrekken van omwonenden en andere partijen.

Energiedriehoek De Betuwe

De zoeklocatie heeft enigszins de vorm van een driehoek en valt in het snijvlak van de drie Betuwse gemeenten. Daarom draagt dit initiatief de naam Energiedriehoek De Betuwe.

Foto Industrieschap Medel
Zijn er in de toekomst mogelijkheden voor opwek van wind en energie op en rond bedrijvenpark Medel? In een verkennend onderzoek verkent Energiedriehoek De Betuwe de kansen en mogelijkheden. (Foto Industrieschap Medel)

Deel dit bericht: