Energiek samenwerken aan een duurzaam Rivierenland

We gaan minder energie verbruiken en de energie die we wel nodig hebben, wekken we lokaal en duurzaam op. Doel is om een gezonde, duurzame regio te worden en klimaatverandering door CO2-uitstoot tegen te gaan. De Regionale Energie Strategie (RES) helpt om samen doelen te formuleren én uit te voeren.

Waterkracht

Loswal bij Ochten

Foto: Bij de loswal in Ochten wordt onderzocht of er een waterkrachtcentrale kan komen.

Waarom doen we in onze regio met al die rivieren niet meer met waterkracht? Dat is een veelgestelde vraag. Welke mogelijkheden biedt waterkracht om elektriciteit op te wekken. En welke projecten zijn er al?

In Rivierenland is het water dat door de grote rivieren stroomt een in het oog springende kwaliteit. Twee waterkrachtcentrales wekken al een flinke hoeveelheid elektriciteit duurzaam op: totaal 0,044 TWh. Het gaat om de waterkrachtcentrale in de Neder-Rijn bij Maurik, gemeente Buren (1988) en die in de Maas bij Alphen, gemeente West Maas en Waal (1990).

Proefprojecten

Naast het uitwerken van wind en grootschalig zon, richten we ons ook op het verkennen van de mogelijkheden voor waterkracht. In onze regio (onder andere bij Ochten en Tiel) lopen al enkele onderzoeken en proefprojecten. Het gaat vooral om het opwekken van elektriciteit rond de kribben van de grote rivieren en bij sluizen. Als de uitkomst van deze onderzoeken positief is, nemen wij waterkracht ook op als een manier om duurzame elektriciteit te maken in de energietransitie.

Onderzoek naar waterkracht bij Ochten

Om de uiterwaarden rondom Ochten een kwaliteitsimpuls te geven werken overheden samen met burgers en bedrijven aan een publiek-private gebiedsontwikkeling. Een mooie bijdrage aan de ontwikkelingen zou een waterkrachtcentrale zijn waarbij het verhaal van een duurzame toekomst en de kracht van het water ervaren kan worden. De betrokken overheden zijn gemeente Neder-Betuwe, Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat en Provincie Gelderland. Waterkracht is een zeer duurzame energiebron en vrijwel continu aanwezig in de stromende rivieren. Binnen dit project wordt bekeken of het in Ochten mogelijk is om een gedeelte van de bestaande loswal of een krib af te graven tot aan de diepte van de omliggende kribvakken. Hierin kunnen betonnen bakken komen waar turbines van verschillende fabrikanten in zouden passen.

Beleving en educatie

Boven de centrale zou bijvoorbeeld een brug gemaakt kunnen worden zodat de bezoekers over en boven de turbines kunnen lopen. Zo kunnen ze de opwek van de energie ‘beleven’. De kop van de loswal of krib kan worden behouden zodat van die plek een bijzondere Waalbeleving kan ontstaan (omringd door water).

De lokale energieopwek uit de rivier draagt bij aan het beleven van de rivier. Als de turbines zichtbaar zijn, kan dat bijdragen aan educatie over waterkracht en bewustwording van mogelijkheden die de rivier te bieden heeft.

Planning

Via een marktconsultatie worden marktpartijen uitgedaagd om te komen met een plan om niet alleen energie op te wekken, maar het ook zichtbaar te maken voor bezoekers. Marktpartijen worden via een marktconsultatie gevraagd om innovatief en creatief te zijn om van de waterkrachtcentrale tegelijk ook een belevingsplek te maken. De uitvoering van de gebiedsontwikkeling is voorzien in 2022/2023.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op de website van de gebiedsontwikkeling in Ochten.

Uitleg waterkracht bij krib of loswal

Deel deze pagina: