Vraagt het opwekken van zon- en windenergie evenveel stroomkabels?

Een lezer wees ons erop dat er een verschil is tussen de energie van windmolens en zonnevelden in het gebruik van het elektriciteitsnetwerk. Dat klopt.

Ons elektriciteitsnet is een netwerk van kabels en onderstations waar stroom  aan geleverd  en van afgenomen wordt. Het elektriciteitsnet functioneert het beste als er een continue en gelijkmatige aanlevering en gebruik van stroom is. De investering in het netwerk is dan het meest rendabel. Ook scheelt het natuurlijk veel meters aan kabel als de plek waar de stroom wordt opgewekt, dichtbij de plek waar de stroom gebruikt wordt. Of nog beter, als de stroom direct gebruikt wordt op het moment dat het wordt opgewekt, want dan hoeft het helemaal het netwerk niet op.

Het waait vaker dan dat de zon schijnt

Ook komt de opwek van zonne-energie in pieken op het netwerk. Vooral in de zomer en vooral in de middaguren. Met zonne-energie wordt een elektriciteitskabel dus minder gelijkmatig benut. De hoge piek rond het middaguur vraagt veel ruimte binnen het elektriciteitsnet. Voor het opwekken van een duurzame kWh met windenergie is bijna 4x minder ruimte op het netwerk nodig dan met een zonneveld. Dus minder dikke kabels, minder grote onderstations.

Slim investeren

Nu we steeds meer stroom gebruiken en we het energiesysteem veranderen van fossiele naar duurzame bronnen moet er enorm veel geïnvesteerd worden en werk worden uitgevoerd. Het is belangrijk om dit zo efficiënt en slim mogelijk te doen. Om de schaarse ruimte op het elektriciteitsnet te sparen is het combineren van zon en wind op 1 kabel vaak slim, omdat we zo het maximale uit het kabelgebruik halen. Dit combineren wordt ook wel cable-pooling genoemd.

Opbrengst zon wind in cijfers

In de techniek waarmee bekeken wordt hoeveel (en wat voor dikte aan) kabels nodig is, wordt er gerekend met vollasturen (‘vol-last-uren’). Dit zijn de uren per jaar dat er stroom wordt opgewekt. Bij een zonneveld gaan we uit van 800 vollasturen per MW. Bij een windmolen gaan we uit van 3000 vollasturen per MW. De ruimte op het net wordt uitgedrukt in MW. Een MW voor een zonneveld levert 1,16 GWh op,  GWh staat voor Giga wattuur. Een windmolen van 5MW levert 20 GWh per jaar op. Per MW: 20/5 = 4 GWh.

Deel dit bericht: